Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Wiadomości > Turystyka > Rusza promocja projektu Green Velo - Wschodni szlak rowerowy

Rusza promocja projektu Green Velo - Wschodni szlak rowerowy

Data: 2014-06-05
Źródło: Informacja własna

Pięć województw: Warmińsko – Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie oraz Świętokrzyskie wspólnie stworzyło wspólną koncepcję szlaku rowerowego o długości 2 tys. kilometrów biegnącego wschodnią granicą Polski. Będzie tu unikalny produkt turystyczny, który będzie miał profesjonalną promocję także finansowaną ze środków unijnych.

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to przedsięwzięcie, jakiego jeszcze  w naszym kraju nie było. Równolegle będą prowadzone prace w terenie - czyli budowa szlaku oraz jego promocja. Oba działania są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Za tworzenie tras w ramach projektu inwestycyjnego odpowiadają poszczególne urzędy marszałkowskie w Polsce wschodniej, czyli: świętokrzyski, podkarpacki, lubelski, podlaski warmińsko - mazurski, zaś za promocję całej trasy jako produktu, ale też za moduł informacyjny o postępach w realizacji projektu inwestycyjnego odpowiada Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. Konsultuje ona wszystkie działania z partnerami  w pozostałych regionach.

(full) -greenvelo_logo.jpg

W ramach projektu promocyjnego partnerzy opracowali szczegółowy harmonogram działań informacyjnych i reklamowych do 2015 roku, opartych o kampanie w prasie, internecie, radiu i telewizji, ale też wybrali odpowiednie hasło i logotyp. Powstała też strona o charakterze informacyjnym www.greenvelo.pl, która będzie docelowo przekształcona w portal interaktywny portal dedykowany rowerzystom. Wyprodukowano pierwsze materiały promocyjne, ruszają kolejne przetargi oraz prace związane z produkcją telewizyjnego spotu reklamowego, który mimo planowanej emisji w roku 2015, musi powstać w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni tego roku ze względu na warunki pogodowe. Trasy rowerowe  w Polsce Wschodniej będą także promowane podczas krajowych i zagranicznych targów turystycznych, eventów, na potrzeby których zostaną wydane odpowiednie wydawnictwa, takie jak przewodniki, mapy ulotki i foldery.

Green Velo - Wschodni szlak rowerowy- Działania w projekcie promocyjnym rozpoczynamy praktycznie równolegle z działaniami w projekcie infrastrukturalnym. To zamierzona korelacja. Tak jak proces inwestycyjny, prowadzony przez urzędy marszałkowskie, musi potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy, tak samo musi potrwać proces inwestycyjny u przedsiębiorców, którzy wzdłuż trasy chcą stworzyć nowe miejsca pracy, rozbudować hotele, motele, restauracje, uruchomić wypożyczalnie rowerów, gospodarstwa agroturystyczne itp. Inwestorzy muszą otrzymywać informacje na temat postępu prac inwestycyjnych na bieżąco, aby równie na bieżąco prowadzić swoje działania. Dzięki temu w roku 2015, a najpóźniej w IV kwartale 2015 roku powinniśmy osiągnąć pełny efekt synergii, na który złożą się zakończone inwestycje urzędów marszałkowskich, zrealizowana kampania reklamowa trasy rowerowej jako produktu turystycznego oraz zakończone inwestycje podmiotów prywatnych - mówi Jacek Kowalczyk, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, która realizuje projekt promocyjny jako partner wykonawczy.

2000 km Tras Rowerowej Polski Wschodniej

Green Velo - Wschodni szlak rowerowyProjekt promocyjny, realizowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego ma zadanie spopularyzować trasę rowerową, która będzie biegła przez pięć województw Polski Wschodniej, czyli zaczynając „od góry” mapy: Warmińsko - Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie oraz Świętokrzyskie. Cała trasa, która będzie funkcjonować pod nazwą „Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo”, liczy dokładnie 1980 kilometrów i w przyszłym roku będzie najdłuższą trasą rowerową w Polsce. Biegnie przez niezwykle zróżnicowane tereny o bogatych walorach przyrodniczych, począwszy od mazurskich jezior na Górach Świętokrzyskich kończąc. Trasa przygotowywana jest na zasadzie szkieletu oraz tzw. ości, czyli odnóg, w postaci szlaków turystycznych, które będą prowadzić do kolejnych atrakcji turystycznych.

Green Velo - Wschodni szlak rowerowyTrasę buduje pięć województw. Będzie ona miała spójne oznakowanie oraz jednakowe standardy nawierzchni. Podczas badań prowadzonych na potrzeby strategii promocji uzyskano komunikat od większości potencjalnych użytkowników, że największym walorem trasy dla nich wcale nie będzie jednolita asfaltowa nawierzchnia. O wiele większe znaczenie ma bezpieczeństwo, jednolite precyzyjne oznakowanie, infrastruktura dla rowerzystów, usługi dodatkowe na trasie oraz czytelny portal internetowy, bogaty w opisy i zdjęcia. Dlatego trasa będzie prowadzić czasem drogą asfaltową, ale czasem też leśnym duktem. Zakres prac inwestycyjnych obejmuje również przebudowę kluczowych skrzyżowań, adaptację obiektów mostowych oraz budowę nowych kładek nad rzekami. Wzdłuż całej trasy uruchomionych zostanie ponad 220 miejsc wypoczynkowych tzw. Miejsc Obsługi Rowerzystów oraz sieć kilkuset certyfikowanych i odpowiednio oznakowanych kwater - Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Specjalnie na potrzeby oznakowania tej trasy oraz kolejnych rowerowych inwestycji w Polsce wprowadzono nawet nowe znaki drogowe. Trasa wyznacza więc nowe standardy w całej Polsce. Budowa poszczególnych odcinków właśnie rusza. Ogłaszane i rozstrzygane są kolejne przetargi na tę inwestycję. Rusza też projekt promocyjny, w ramach którego całą drogę przejechał najpierw audytor, wszystko opisując i fotografując. Jego relację z trasy można znaleźć na stronie www.greenvelo.pl. Strona ta będzie systematycznie rozbudowywana, zaś w zakładce dla prasy zaczną się tam pojawiać komunikaty informujące o postępie prac w projekcie inwestycyjnym oraz projekcie promocyjnym. 

Najważniejsze informacje o trasie i projekcie inwestycyjnym

 • oznakowanie pionowe i poziome na całej długości trasy,
 • ingerencja w ponad 130 kluczowych skrzyżowań (z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi o znacznym natężeniu ruchu) – przebudowa, sygnalizacja świetlna, organizacja ruchu,
 • budowa/przebudowa/adaptacja ponad 80 obiektów mostowych, w tym budowa 18 nowych obiektów,
 • budowa ponad 220 Miejsc Obsługi Rowerzysty, zlokalizowanych:
  • co 5-10 km – MOR z parkingiem dla rowerów,
  • co 15-30 km – MOR z toaletami, obiektami gastronomicznymi, sklepami spożywczymi, sklepem ze sprzętem sportowym i serwisem rowerowym, mapami i znakami informacyjnymi,
  • co 50 km – MOR z obiektami noclegowymi (kempingami, schroniskami, pensjonatami, kwaterami prywatnymi, hostelami i hotelami),
  • nie rzadziej niż co 150 km – MOR w miejscu węzłów integracyjnych, aby rowerzysta mógł zmieniać środki transportu.

 Długość szlaku w podziale na poszczególne regiony wynosi:

 • województwo lubelskie – 353,574 km,
 • województwo podkarpackie – 451,124 km,
 • województwo podlaskie – 594,865 km,
 • województwo świętokrzyskie – 195,925 km,
 • województwo warmińsko-Mazurskie - 415,992 km.

Planowana łączna długość szlaku wynosi 1980 km.

Najbardziej znane miejscowości na trasie:

 • w województwie warmińsko-mazurskim: Elbląg - Frombork - Braniewo - Lidzbark Warmiński - Węgorzewo – Gołdap,
 • w województwie podlaskim: Suwałki - Augustów - Łomża (łącznik do miasta) - Tykocin - Białystok - Supraśl - Białowieża (łącznik do miejscowości) - Hajnówka – Mielnik,
 • w województwie lubelskim: Włodawa - Chełm - Krasnystaw - Zwierzyniec
 • w województwie podkarpackim: Narol - Horyniec-Zdrój - Lubaczów - Przemyśl - Rzeszów - Łańcut – Leżajsk,
 • w województwie świętokrzyskim: Sandomierz - Ujazd - Kielce – Oblęgorek.

Trasa przebiega również przez:

 • 5 Parków Narodowych i 15 Parków Krajobrazowych,
 • 26 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków oraz 36 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk – ok. 615 km (31% długości całej trasy),
 • Obszary leśne – ok. 580 km (29% długości trasy),
 • Doliny rzek – ponad 180 km (9% długości trasy),
 • Wały przeciwpowodziowe i nieczynne nasypy kolejowe – ponad 70 km (3% długości trasy).

Promocja za 25 mln złotych

Green Velo - Wschodni szlak rowerowyProjekt promocyjny, który ma stanowić uzupełnienie projektu inwestycyjnego, został uruchomiony po to, aby w pierwszej kolejności pełną wiedzę uzyskały o nim media oraz branża turystyczna, przedsiębiorcy i biura podróży. W drugiej kolejności, gdy następne odcinki trasy zaczną być oddawane do użytku, projekt promocyjny będzie kierowany głównie do docelowego klienta, czyli turysty rowerowego.
- Można oczywiście zadawać nam pytanie, czy już teraz warto promować trasy, które powstaną dopiero w przyszłym roku. Stanowczo stoimy na stanowisku, że warto, właśnie dlatego że po raz pierwszy udało się powiązać projekt inwestycyjny z promocyjnym. Musimy pamiętać, że tak jak prace przy budowie trasy potrwają kilkanaście miesięcy, tak samo długo prace mogą potrwać przy tworzeniu oferty przedsiębiorców, którzy zechcą ten produkt turystyczny komercjalizować. Nie jest zadaniem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (ROT WŚ), ani też samorządów prowadzenie hotelu, restauracji, gospodarstwa agroturystycznego czy wypożyczalni rowerów. To domena prywatnych inwestorów, jacy zechcą skorzystać na tym, że regiony wybudują trasę, zaś ROT WŚ ją wypromuje. Aby jednak prywatny kapitał mógł zainwestować w komercyjną infrastrukturę, musi o tym wiedzieć odpowiednio wcześniej. Proces inwestycyjny, uzyskiwanie decyzji administracyjnych, projektowanie czy wreszcie sama budowa, będzie trwała co najmniej tyle samo, co budowa tras, stąd równocześnie rozpoczynamy projekt promocyjny – dodaje kierownik projektu Grzegorz Szczęsny.

Green Velo - Wschodni szlak rowerowy- W roku 2014 skupimy się głównie na działaniach informacyjnych, na spotkaniach z branżowymi przedsiębiorcami, na spotkaniach z touroperatorami, którzy na rok 2015 przygotowują swoje katalogi już pod koniec roku bieżącego.  Dopiero w roku 2015 rozpocznie się intensywna kampania reklamowa w prasie, internecie, radiu i telewizji. Już teraz jednak musimy się do nich przygotować. To właśnie w tym roku ze względów pogodowych będziemy realizować większość zdjęć do spotu reklamowego. Powstaje także bank fotografii. Wiele działań podejmowanych w tym roku będzie niewidoczna dla opinii publicznej, ale niezbędna do prowadzenia typowych kampanii reklamowych w roku przyszłym - dodaje rzecznik prasowy projektu Jarosław Panek. 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego stawia przede wszystkim na reklamę telewizyjną. To ona pochłonie największa część budżetu, choćby z racji kosztów produkcji samego spotu reklamowego.  Ale równie ważne będą pozostałe kanały komunikacyjne, takie jak radio, prasa drukowana i Internet. Dla samych rowerzystów nie mniej istotne będą wydawnictwa, przewodniki foldery i mapy dystrybuowane między innymi podczas targów turystycznych. Oprócz typowej reklamy spotowej i modułowej w mediach, ROT WŚ planuje również przeprowadzenie działań typu ambient media, udział promocyjny w imprezach rowerowych oraz wdrożenie szeregu działań wspierających rozwój trasy jako produktu turystycznego. Zaliczyć do nich możemy między innymi oznakowanie szlaków turystycznych wzdłuż trasy głównej, wykonanie „witaczy”, wdrożenie sieci certyfikowanych kwater przyjaznych rowerzyście oraz powołanie podmiotu będącego operatorem trasy rowerowej.

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

2014-06-24 13:37 anonim | Ile
Zastanawia mnie ile z tych funduszy zostanie utopionych w błoto. Szczególnie, gdy czytam, że wiekszość pieniędzy na promocję pochłonie reklama telewizyjna.
2014-07-03 22:12 PadreSergio | Odp.: Ile
No niestety i to nie pierwsze takie marnotractwo. ;/
2014-07-04 08:44 SanctePieX | Odp.: Odp.: Ile
Ale trzeba przyznać, że będzie to fajny produkt jako atrakcja turystyczna.
2015-12-26 14:45 anonim | dobra sprawa
Taki szlak powinny już dawno istnieć