Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
Jesteś tutaj > Strona główna > Trasy rowerowe > mazowieckie > Szlakiem partyzanckim mjr. Hubala

Szlakiem partyzanckim mjr. Hubala

Województwomazowieckie
PowiatRadom
Rodzajturystyczna
RegionMazowsze
Start trasyBieliny Opoczyńskie k/Drzewicy
Koniec trasyRadom
Główne punktyGielniów - Gałki - Ruski Bród - Hucisko - Skłoby - Chlewiska
Długość80
Trudnośćtrudna
Długość trasy: 80 km,  czas przejazdu bez odpoczynku: 5 godz. 20 min,  z odpoczynkami:  6 godz. 30 min. Asfalt: 61 km, drogi bite i szutry: ok. 6 km, leśne dukty i ścieżki: ok. 13 km.

CHARAKTERYSTYKA WYCIECZKI

Trasa wycieczki wynosi ok. 80 km. i jest trudna. Mogą ją pokonać osoby o dobrej kondycji i nie stroniący od ciężkich warunków terenowych. Najlepszy rower z grubymi oponami. Na odcinkach leśnych będą musieli pokonać błotniste, grząskie i kamieniste ścieżki oraz strużki i potoki wodne. Niewykluczone, że pewne  krótkie, mokre odcinki leśnych duktów będziemy musieli omijać prowadząc rower pomiędzy drzewami. Lasami od Gałek do Ruskiego Brodu oraz od Hucisk do Skłobskiej Góry pod Stefankowem trasa prowadzi odcinkiem turystycznego czerwonego szlaku im. Partyzantów Majora Hubala, biegnącego przez miejsca związane z martyrologią mieszkańców wsi i walkami z hitlerowcami pierwszego oddziału partyzanckiego II wojny  światowej. Po drodze mijać będziemy pomniki związane z okresem wojny oraz miejscami potyczek oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal. Znajdziemy się również w rezerwacie "Puszcza u Źródeł Radomki". Jednym z miejsc odpoczynku będzie Skłobska Góra przy pomniku walk powstańców listopadowych 1863r. Trasa ładna krajobrazowo i pokrywać się będzie z trasami innych wycieczek opisanych przeze mnie na ?radomskiej stronie rowerowej". Lasy na tym odcinku są pełne  grzybów tak, że w chwilach odpoczynku wycieczkę możemy połączyć z grzybobraniem. Z obuwia na wycieczkę warto zabrać dodatkowo sandały do przepraw przez mokre i bagniste odcinki trasy.

OPIS TRASY

1. BIELINY OPOCZYŃSKIE  -  GAŁKI                               9 km, czas przejazdu: 30 min.

0 km, Wycieczkę rozpoczynamy z wioski Bieliny Opoczyńskie k/ Drzewicy. Wyruszamy rano z Radomia pociągiem kolei mazowieckich o godz. 7.28 i po godzinie  wysiadamy w Bielinach. Przewóz roweru nie nastręcza żadnych trudności. Wagony posiadają podwójne rozsuwane drzwi. Po wyjściu z pociągu udajemy się drogą asfaltową do wioski pod widoczny od przejazdu zabytkowy  kościółek drewniany z 1780r. Następnie kierujemy się drogą asfaltowa do odległego o ok. 3.5 km Gielniowa gdzie przekraczamy drogę nr 44 Przysucha ? Piotrków Trybunalski i jedziemy prosto do wioski Gałki. Opuszczając Gielniów, przy drodze na drzewach pojawia się oznaczenie czerwonego szlaku turystycznego. W wiosce Wywóz za  Gielniowem  szlak zbacza z drogi i zgodnie z mapą prowadzi do Gałek bocznymi ścieżkami leśnymi. Do Gałek jedziemy drogą asfaltową  zatrzymując się na chwilę w Wywozie przy przydrożnym kamiennym postumencie zwieńczonym krzyżem i starą kamienną płytą z wykutym  wizerunkiem osoby. Mieszkańcy nie znają historii tego przydrożnego krzyża i kamiennej płyty. Po drodze kilka zjazdów i podjazdów z widokiem na wyniesienia Garbu Gielniowskiego.

7.0 km, Zatrzymujemy się na skraju wioski Gałki obok pomnika upamiętniającego zamordowanych w 1940r. mieszkańców wioski za pomoc udzielaną Wydzielonemu Oddziałowi WP mjr Henryka  Dobrzańskiego oraz upamiętniającego walki partyzantów AK. Na chwilę udajemy się 1 km głębiej do wioski gdzie obok sklepu  znajduje się drugi pomnik poświęcony zamordowanym mieszkańcom Gałek. Czeka nas trudny odcinek wycieczki więc w sklepie zaopatrujemy się w napoje.

9.0 km, Wracamy pod pomnik na skraj wioski.

2. GAŁKI -  RUSKI BRÓD                                 13.8km, czas przejazdu: 1 godz. 48 min.

Przed nami ok. 16 km jazdy do Ruskiego Brodu  pięknym, iglastym i przemiennie liściastym  leśnym kompleksem Garbu Gielniowskiego. Miejscami będzie ciężko, kilka zjazdów i podjazdów mokrymi ścieżkami. Będą  również odcinki dróg szutrowych.  Kierować się musimy czerwonym szlakiem, którego znaki są na drzewach. Zwracamy szczególną uwagę na krzyżówkach i rozwidleniach dróg oraz ścieżek, ponieważ pomyłka skutkować może zbędnym kilometrami

9.0 km, Gałki. Jesteśmy na skraju wioski obok pomnika. Przed nami w bliskiej odległości ściana lasu i ładny krajobraz wyniesień Garbu Gielniowskiego. Z drogi asfaltowej tuż przy pomniku zgodnie z kierunkiem szlaku kierujemy się drogą polną w dół i po ok. 300m wjeżdżamy do lasu pokonując niezbyt szeroki potok rzeczki Gielniowianki, który w dni deszczowe może być głębszy i wówczas na bosaka lub w klapkach  należy przeprowadzić rower. Wspinamy się w górę ok. 200m i jesteśmy w pięknym kompleksie leśnym na śródleśnej polance na której mieszkańcy Gałek w miejscu rozstrzelania przez Niemców mieszkańców wioski postawili krzyż z tabliczką informacyjną oraz ławeczkami. Z polanki jedziemy dalej leśną drogą trzymając się czerwonego szlaku.

11.6 km,  Leśna droga staje się na odcinku ok. 100 m trudno przejezdna z uwagi na rozlewająca się wodę leśnego strumyka.  Zdejmujemy buty,  zakładamy sandały i przeprowadzamy rower. Jeśli nie mamy zamiennego obuwia podejmujemy próbę obejścia rozlewiska na prawo od trasy prowadząc rower pomiędzy drzewami licząc na to, że przejdziemy sucha stopą. Opuszczamy   mokry i grząski odcinek. Kontynuujemy jazdę by po ok. 2 km dojechać do prostopadle biegnącej do nas drogi szutrowej. Z lewej  strony krzyżówki stoi wysoki drewniany krzyż. Skręcamy w prawo w szutrówkę by po 100m skręcić w lewo w bitą  drogę pożarową nr 6 a następnie po ok. 300m zgodnie z czerwonym szlakiem wjeżdżamy w prawo w dukt leśny trawiasty. Zostawiamy za sobą okazały buk z duża rozłożystą koroną. Po kilkuset metrach przecinamy drogę asfaltowa i dalej jedziemy prosto, ponownie podmokłą trawiasta drogą.

15.4 km, Jesteśmy na polanie z licznymi okazałymi dębami. Zatrzymujemy się przy leśnym pomniku  gdzie we wrześniu 1939r Polska Armia Prusy stoczyła walkę z Niemcami  a 4 lutego 1944r. 800 partyzantów AK przełamała pierścień obławy niemieckiej. Zagłębiamy się dalej w las i po ok. 200m jesteśmy w uroczysku leśnym przy potoku wodnym przecinającym nasza trasę. Tabliczka mówi, że jesteśmy u źródeł Radomki w rezerwacie  ?Puszcza u źródeł Radomki". Wyjeżdżamy z uroczyska lekkim podjazdem podmokłym duktem , bukowym lasem z licznymi powalonymi drzewami.

17.3 km, Dojeżdżamy do prostopadle biegnącej do nas drogi szutrowej i skręcamy w prawo. Po 2 km mijamy pomnik w formie dużego głazu narzutowego z tablicą upamiętniającą żołnierzy Armii Prusy, Hubalczyków, Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Kontynuujemy jazdę zwracając  uwagę  na czerwony szlak.

20.0 km, Zatrzymujemy się obok drewnianego krzyża i głazu narzutowe z tabliczką   "Pamięci myśliwych koła łowieckiego Dzik oraz leśników lasów przysuskich". Przed nami w odległości ok. 300 m widać mostek pod którym przepływa Radomka. Obok krzyża skręcamy w lewo zgodnie ze znakiem turystycznym . Jedziemy ok. 2.5 km ścieżką leśną. Z lewej strony ścieżki las sosnowy i mieszany a z prawej strony gęstwina  krzewów za którymi miejscami prześwituje widok na dolinkę  Radomki zarośniętej trawami i szuwarami  bagiennymi. Las się kończy i ok. 100 m przedzieramy się wśród traw, ostów i pokrzyw nasypem ziemnym do Radomki. Przed nami widok na kościół w Ruskim Brodzie. Kilka lat temu nasyp kończył się mostkiem drewnianym, dzisiaj go niema. Zdejmujemy obuwie, zakładamy klapki, schodzimy do potoku Radomki i przechodzimy z rowerem na druga stronę uważając na zejście i wyjście z wody z uwagi na wysoki brzeg.

22.8 km, Ruski Bród, wioska położona pomiędzy lasami na Garbie Gielniowskim zajmująca się dawniej wypalaniem węgla drzewnego dla hut i kuźni działających w okolicznych miejscowościach. Po pokonaniu Radomki dochodzimy ok. 150m do drogi asfaltowej w Ruskim Brodzie. Skręcamy w prawo i zatrzymujemy się obok kościoła oraz  pomnika pamięci poległych   żołnierzy Wojska Polskiego, partyzantów i żołnierzy Armii Czerwonej.

Uwaga: modyfikacja odcinka: Jeśli jesteśmy zmęczeni, do Ruskiego Brodu jedziemy łatwiejszym, lecz dłuższym odcinkiem tj. od krzyża i głazu narzutowego jedziemy prosto do mostku na Radomce i dalej prosto ok. 2 km po czym  skręcamy w lewo i po dalszych  ok 2.5 km dojedziemy do drogi relacji: Przysucha - Ruski Bród ?Końskie. Jesteśmy w lesie na południowym skraju wioski. Tam skręcamy w lewo i po ok. 1.5 km jesteśmy przy kościele i pomniku.

3 RUSKI BRÓD  - KOPIEC HUBALA                            7.9   km, czas przejazdu: 29 min.

22.8 km, Ruski Bród. Wyjeżdżamy z wioski kierując się za pomnikiem w lewo do śródleśnych wiosek  Długa Brzezina i Hucisko. W Ruskim Brodzie opuszczamy czerwony szlak , który pojawi się dopiero w wiosce Hucisko. Jedziemy ok. 7 km lekko, ładną, równą drogą wśród lasów. W Długiej Brzezinie kierujemy się w prawo do Hucisk.

29.7 km, Hucisko. Mała wioska  znana, jako jedna z zimowych kwater oddziału Hubala. W jej pobliżu Hubalczycy w marcu 1940r stoczyli zwycięską potyczkę z Niemcami niszcząc batalion piechoty Wermachtu. W pobliżu miejsca potyczki znajduje się pomnik zwany ?Kopcem Hubala" , który jest jednym z celów wycieczki. W środku wioski odchodzi w lewo kamienisty leśny dukt  prowadzący czerwonym szlakiem turystycznym do pomnika. Odległość do pomnika ok 1 km. Ponownie będziemy pokonywać trudny odcinek leśnych duktów. Do pomnika droga kamienista i piaszczysta z licznymi wyrwami, koleinami i większymi lub mniejszymi kałużami wodnymi.

30.7 km, Kopiec Hubala. Zatrzymujemy się w środku lasu przy pomniku w formie wysokiego białego bloku piaskowca z wyrzeźbionymi: orłem zrywającym się do lotu i postaciami mjr. H Dobrzańskiego oraz żołnierzami w boju. Obok drewniany krzyż na  kamiennym kopcu. Tablice na obu pomnikach opisują wyczyn bojowy żołnierzy Hubala. Po odpoczynku ruszamy dalej pilnując znaków czerwonego szlaku, ponieważ łatwo można na licznych rozdrożach i leśnych krzyżówkach można zboczyć z trasy.

4. KOPIEC HUBALA - SKŁOBSKA GÓRA                      6.7 km, czas przejazdu: 43 min.

30.7 km, Kopiec Hubala. Jedziemy dalej trasą czerwonego szlaku. Po przejechaniu kolejnych ok. 1.5 km od ?kopca" kończą się wyrwy, droga staje się lepiej przejezdna i wjeżdżamy w szutrówkę leśną. Jeszcze ok. 3 km i mamy asfalt na skraju wioski Skłoby.

35.0 km, Skłoby. Wioska znana z pacyfikacji dokonanej przez Niemców w odwet za pomoc udzielaną przez mieszkańców oddziałowi Hubala. Zamordowano wówczas 300 mieszkańców i spalono wioskę. Jedziemy do środka wioski na krzyżówkę dróg gdzie obok figurki świętej w czerwonej szacie skręcamy w prawo i ok. 100m w lewo zjeżdżając w dół do drugiej części wioski. Lekki wjazd pod górkę i skręt w lewo. Jedziemy kilkaset metrów i obok posesji nr 154 zjeżdżamy z drogi kierując się w prawo / pojawia się czerwony szlak, który tracimy z pola widzenia obok figurki świętej w czerwonej szacie / w krótki odcinek szutrówki. Ok. 150 m i kończą się zabudowania. Jedziemy wąskim kamienistym duktem pomiędzy krzewami. Pokonujemy strumyk rzeczki Szabasówki rozlewający się na drodze i od strumyka pokonujemy ok. 200m podjazdu już lasem do skraju leśnej polany u podnóża Góry Skłobskiej.

37.4 km, Skłobska Góra. Na skraju polany patrząc w prawo zobaczymy pomnik stojący w miejscu, w którym w kwietniu 1863 r. płk Dionizy Czachowski stoczył zwycięski bój z Rosjanami. Na polanie odpoczywamy i podziwiamy piękny widok na Skłoby i okolice wyłaniający się zza ściany lasu. Na polanie zbiega się turystyczny  szlak czerwony i zielony.

5. SKŁOBSKA GÓRA - CHLEWISKA                              5.1  km, czas przejazdu: 20 min.

37.4 km, Skłobska Góra. Wyjeżdżamy z polany Skłobskiej Góry zjeżdżając z jej skraju duktem leśnym w kierunku południowym, już zielonym szlakiem turystycznym. Po ok. 400 m jesteśmy ponownie na drodze asfaltowej w wiosce Stefanków. Mijamy pomnik  pomordowanych w okresie okupacji mieszkańców wioski i zjeżdżamy do wioski Nadolnej. W Nadolnej na krzyżówce dróg na  chwile skręcamy w lewo udając się na miejscowy cmentarz  gdzie przy wejściu znajdziemy kwaterę żołnierzy WP z września 1939r oraz poległego pod Skłobami żołnierza oddziału Hubala pchor. Edmunda Kuropki. Wracamy do krzyżówki i kierujemy się w stronę Chlewisk. Za Nadolna ok. 2km, w lesie przed ?zakrętem rzucowskim" znajduje się pomnik i cmentarz ofiar pacyfikacji 246 mieszkańców  wioski Skłoby i okolic, dokonanej w kwietniu 1940r w odwet za działania Hubalczyków. Po zwiedzeniu tego miejsca pamięci narodowej i krótkim odpoczynku kontynuujemy wycieczkę.  Na rozdrożu skręcamy wprawo i  jedziemy do odległych o ok. 3 km Chlewisk.

42,5km, Chlewiska. Pierwsze wzmianki o wiosce pochodzą z XII w i była wsią służebną, w której hodowano świnie. Należała do rodziny Duninów i Odrowążów oraz Chlewickich Zatrzymujemy się w centrum wioski  gdzie wita nas stary zabytkowy zegar z 1902r wyniesiony na wysokim postumencie z czerwonej cegły. W wiosce znajduje się  Muzeum Techniki z zespołem wielkopiecowym dawnego zakładu hutniczego. W niedalekim sąsiedztwie muzeum znajduje się zalew na Szabasówce gdzie możemy odpocząć i skorzystać z zaplecza gastronomicznego. Obok zegara natomiast jest stary park z XVII wiecznym zamkiem Chlewickich i Odrowążów. Tuż obok parku przy drodze do Szydłowca znajduje się nieduży stawik po środku, którego na niewielkiej wysepce stoi drewniana kapliczka, w której znajduje się figurka św. Jana Nepomucena pochodząca prawdopodobnie z XVIII w.

POWROTNA TRASA DO RADOMIA

Odcinek 38.5 km trasy z Chlewisk do Radomia pokonujemy przez Załawę, Broniów, Ostałów, Zastronie, Zaborowie, Łaziska, Orońsko i Kowalę.

Źródło: http://mtb.radom.pl/

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się
Brak komentarzy!