Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Trasy rowerowe > małopolskie > Dolina Prądnika

Dolina Prądnika

Województwomałopolskie
Powiatkrakowski
Rodzajturystyczna
RegionJura
Kolor szlakuczarny
Start trasyBolechowice Gacki - Tomaszowice
Koniec trasyJaskinia Wierzchowska Górna
Główne punktyBolechowice Gacki - Tomaszowice - Modlnica - Giebułtów - Prądnik Korzkiewski - Dolina Prądnika - Bębło - Wierzchowie - Jaskinia Wierzchowska Górna
Długość26
Trudnośćtrudna


Bolechowice Gacki - Tomaszowice (znajduje się XIX-wieczny zespół dworsko-parkowy. Obejmuje on klasycystyczny dwór i zabudowania folwarczne. Obecnie obiekt został przekształcony na hotel o trzygwiazdkowym standardzie. W ośrodku znajdują się również sale konferencyjne i seminaryjne, restauracja oraz pomieszczenia wystawowe. Zespół obiektów nazywany Krakowskim Centrum Konferencyjnym jest miejscem licznych szkoleń, imprez okolicznościowych, konferencji, bankietów i wystaw) ? Modlnica (pierwsze ślady osadnictwa na terenie obecnej Modlnicy pochodzą z neolitu, z lat 4500-1650 przed naszą erą. Znajdowała się tu prawdopodobnie pogańska świątynia, wg legendy w pobliżu której św. Wojciech dokonywał chrztów. Pierwsza wzmianka o Modlnicy jako wsi na przywileju Bolesława Wstydliwego datowana jest na rok 1254. W Modlnicy znajduje się unikatowy kościółek drewniany z II poł. XVI wieku pw. św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej. Wewnątrz kościoła znajdują się: gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Przed kościołem jest wolno stojąca dzwonnica z XVIII w. z dzwonami pochodzącymi z 1492 i 1542 r. W pobliżu kościoła znajduje się barokowo-klasycystyczny dworek szlachecki z II poł. XVIII wieku, otoczony pięknym parkiem. Obecnie jest to Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu Jagiellońskiego) - Giebułtów (pierwsze ślady osadnictwa na terenie obecnego Giebułtowa pochodzą z neolitu, z lat 4500-1650 przed naszą erą. Inne liczne wykopaliska na terenie dzisiejszego Giebułtowa pochodzą z przełomu I i II w. n.e, a także z IV i XI w. Z roku 1337 pochodzi pierwsza wzmianka o Piotrze z Giebułtowa. Na przestrzeni wieków właścicielami Giebułtowa byli cystersi z Mogiły, klaryski z Krakowa, a w XVI i XVII wieku - ród Giebułtowskich. Z tego okresu pochodzi kościół św. Idziego, ufundowany w przez Kaspra Giebułtowskiego w latach 1600-1604 Jest to piękny, późnorenesansowy, nawiązujący do gotyku, murowany kościółek. Wewnątrz zachowane są polichromie renesansowe, a w ołtarzu głównym znajduję się XVII wieczna replika obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej) - Prądnik Korzkiewski (w okresie II wojny światowej na terenie wsi miały miejsce działania partyzanckie oddziału AK ?Skała?. Zostały one upamiętnione tablica pamiątkową. W przysiółku Hamernia jest enklawa Ojcowskiego Parku Narodowego, utworzona celem ochrony brzozy ojcowskiej, obecnie występującej tu prawie szczątkowo) - Dolina Prądnika (rozpoczyna się w okolicach Sułoszowej, gdzie znajdują się źródła Prądnika i biegnie przez całą długość OPN. Znajduje się na terenie miejscowości: Sułoszowa, Ojców i Prądnik Korzkiewski. Jest z rzadka zabudowana. Dolina zbudowana jest głównie z wapieni z okresu górnej jury i kredy. Powstały one 150 mln lat temu, a ich grubość dochodzi do 200 m. W niektórych miejscach pokryte są warstwą lessu. W wapieniach tych bardzo dobrze rozwinęły się zjawiska krasowe, efektem czego jest powstanie licznych jaskiń (ok. 300), wąwozów i jarów z wywierzyskami, bram skalnych, iglic i ostańców o fantastycznych kształtach. Wystające nad powierzchnię formy skalne zbudowane są z skalistych wapieni o dużej twardości i zwięzłości, położonych pomiędzy bardziej miękkimi wapieniami ławicowymi. Wśród skamieniałości najczęściej występują gąbki i ramienionogi, bardzo rzadko tylko spotyka się amonity. Dolina powstała głównie w wyniku erozyjnego działania płynącej jej dnem wody. Na zboczach doliny obserwować można terasy powstające w różnych okresach powstawania doliny. W Pieskowej Skale znajdują się one na wysokości 12 i 40 m nad dnem doliny, w Ojcowie na wysokości 30-40m oraz 80 m. To na tych właśnie terasach wznosi się Zamek w Ojcowie i Zamek w Pieskowej Skale) - Bębło (miejscowość położona jest w atrakcyjnym turystycznie miejscu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w jej części zwanej Wyżyną Olkuską, w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego. Wieś rozłożona jest na wierzchołkowych partiach wyżyny, przy drodze krajowej 94. Cały teren wsi wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie obejmującego piękne krajobrazowo doliny i wąwozy z licznymi skałami wapiennymi, jaskiniami, źródłami krasowymi i zabytkami kultury materialnej. Na terenie wsi Bębło znajdują się liczne ostańce skalne, aż 20 z nich uznane zostało za pomniki przyrody. Są to m. in. grupa skałek Tomaszówki, Dupna, skałki Łabajowa, Żytnia, Losek, skałki wierzchowinowe Klin, Osiczanka, skałki typu mury obronne Przy Górze, Polnik, skałka zboczowa typu baszta Dziurawiec. Na terenie wsi odkryto znaleziska z późnego paleolitu w schronisku skalnym w Żytniej Skale i na stanowisku otwartym. Położenie miejscowości sprawia, że jest ona dobrym punktem wypadowym do zwiedzania Ojcowskiego Parku Narodowego i dolin: Kluczwody, Będkowskiej i Bolechowickiej . W bezpośrednim sąsiedztwie wsi znajdują się też dwie udostępnione do zwiedzania jaskinie: Jaskinia Nietoperzowa i Jaskinia Wierzchowska Górna) - Wierzchowie (wieś położona jest w bardzo atrakcyjnym turystycznie miejscu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w jej części zwanej Wyżyną Olkuską, w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego. Tereny wsi wchodzą w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie obejmującego piękne krajobrazowo doliny i wąwozy z licznymi skałami wapiennymi, jaskiniami, źródłami krasowymi i zabytkami kultury materialnej. Położenie miejscowości sprawia, że jest ona doskonałym punktem wypadowym do zwiedzania Doliny Kluczwody i znajdującego się w niej rezerwatu przyrody Dolina Kluczwody. Na Zamkowej Skale po wschodniej stronie tego rezerwatu znajdują się ruiny zamku rycerskiego z początku XIV w. Przepływający przez Dolinę potok Kluczwoda wypływa w Wierzchowie z krasowego źródła Kluczwody. Wychodzące z miejscowości szlaki turystki pieszej i rowerowej umożliwiają zwiedzenie również pozostałych dolin oraz pobliskiego Ojcowskiego Parku Narodowego. Na terenie wsi znajduje się wielka atrakcja turystyczna - najdłuższa w Polsce udostępniona do turystycznego zwiedzania Jaskinia Wierzchowska Górna).

Źródło: http://www.wielka-wies.pl

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

Brak komentarzy!