Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Trasy rowerowe > małopolskie > Korzkiew - Prądnik Korzkiewski

Korzkiew - Prądnik Korzkiewski

Województwomałopolskie
Powiatkrakowski
Rodzajturystyczna
RegionJura
Kolor szlakuniebieski
Start trasyPrądnik Korzkiewski
Koniec trasyKorzkiew
Główne punktyPrądnik Korzkiewski - Grębynice - Korzkiew
Długość3
Trudnośćłatwa


Korzkiew (przez wieś przepływa Potok Korzkiewski zwany też Korzkiewką. We wsi znajduje się kościół parafialny p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, parafialny cmentarz grzebalny oraz Zamek, którego historia zamku sięga XIV wieku. W 1352 roku Jan z Syrokomli zakupił wzgórze Korzkiew i wybudował na nim wieżę, pełniącą funkcję obronną i mieszkalną. Kolejnymi właścicielami byli: Szczepan Świętopełk z Irządz, kupiec Piotr Krupka, rodzina Zborowskich i Ługowskich. Pod koniec XV wieku, w XVI wieku oraz 1720 roku (właścicielami byli wówczas Jordanowie), budowla została przebudowana. Zamek znajdował się następnie w rękach Wesslów i Wodzickich, a pod koniec XIX wieku popadł w ruinę. Od 1997 jego właścicielem jest architekt Jerzy Donimirski, który podjął się odnowienia i odbudowania zamku. Obecnie trwają prace budowlane na zamku, który pełni także rolę hotelu. Planowana jest także odbudowa mieszczącego dawniej w pobliżu zamku dworu, stawów, stworzenie małego muzeum i skansenu) - Grębynice - Dolina Prądnika (rozpoczyna się w okolicach Sułoszowej, gdzie znajdują się źródła Prądnika i biegnie przez całą długość OPN. Znajduje się na terenie miejscowości: Sułoszowa, Ojców i Prądnik Korzkiewski. Jest z rzadka zabudowana. Dolina zbudowana jest głównie z wapieni z okresu górnej jury i kredy. Powstały one 150 mln lat temu, a ich grubość dochodzi do 200 m. W niektórych miejscach pokryte są warstwą lessu. W wapieniach tych bardzo dobrze rozwinęły się zjawiska krasowe, efektem czego jest powstanie licznych jaskiń (ok. 300), wąwozów i jarów z wywierzyskami, bram skalnych, iglic i ostańców o fantastycznych kształtach. Wystające nad powierzchnię formy skalne zbudowane są z skalistych wapieni o dużej twardości i zwięzłości, położonych pomiędzy bardziej miękkimi wapieniami ławicowymi. Wśród skamieniałości najczęściej występują gąbki i ramienionogi, bardzo rzadko tylko spotyka się amonity. Dolina powstała głównie w wyniku erozyjnego działania płynącej jej dnem wody. Na zboczach doliny obserwować można terasy powstające w różnych okresach powstawania doliny. W Pieskowej Skale znajdują się one na wysokości 12 i 40 m nad dnem doliny, w Ojcowie na wysokości 30-40m oraz 80 m. To na tych właśnie terasach wznosi się Zamek w Ojcowie i Zamek w Pieskowej Skale) - Prądnik Korzkiewski (w okresie II wojny światowej na terenie wsi miały miejsce działania partyzanckie oddziału AK "Skała". Zostały one upamiętnione tablica pamiątkową. W przysiółku Hamernia jest enklawa Ojcowskiego Parku Narodowego, utworzona celem ochrony brzozy ojcowskiej, obecnie występującej tu prawie szczątkowo).

Źródło: http://www.wielka-wies.pl

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

Brak komentarzy!