Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Regulamin korzystania z serwisu internetowego wRower.pl
 

Regulamin korzystania z serwisu internetowego wRower.pl

Portal wRower.pl jest udostępniany przez firmę KaraNet.pl, zwaną w dalszej części Wydawcą, na zasadach określonych w tym regulaminie. Przed rozpoczęciem korzystania z portalu, założeniem konta oraz korzystanie z forum należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Korzystając z informacji zawartych na portalu, zakładając konto i korzystając z forum użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę` na wszystkie postanowienia.

 1. Na portalu wRower.pl każdy użytkownik może nieodpłatne założyć i korzystać z konta
 2. Konto jest zakładane automatycznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 3. Jeśli użytkownik konta nie logował się do niego przez kolejnych 180 dni, Wydawca ma prawo do usunięcia nieużywanego konta wraz z zawartością.
 4. Użytkownik, podając informacje w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
  • są one zgodne z prawdą,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawcy jej partnerów informacji handlowych na podany podczas rejestracji adres e-mail
 5. W przypadku stwierdzenia, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym konta są fałszywe wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich kont.
 6. Niedozwolone jest używanie nazwy loginu sugerującej innego użytkownika
 7. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami tzw. netykiety, a w szczególności do:
  • działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  • niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł i danych innych użytkowników,
  • nie podawania informacji nieprawdziwych
  • zapoznawania się ze zmianami w niniejszym regulaminie
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • sposób, w jaki użytkownicy korzystają z kont w portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  • treść wysyłanych na portal komentarzy oraz postów w forum
  • jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego działania jego konta,
  • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,
  • udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  • informacje oraz materiały udostępniane na łamach portalu wRower.pl
 10. Wszystkie informacje publikowane na portalu wRower.pl:
  • mają charakter informacyjny,
  • nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do wydawcy,
  • nie mają charakteru porady medycznej
 11. Wydawca zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:
  • okresowego wyłączania systemu logowania bez uprzedniego powiadomienia,
  • natychmiastowego zablokowania każdego konta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu,
  • skasowania w sytuacjach wyjątkowych, wszystkiego co znajduje się na serwerach wydawcy,
  • całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkowników,
 12. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez Wydawcę uznane za niepożądane, Wydawca może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez wydawcę konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:
  • wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta użytkowników,
  • wyświetlania na stronach WWW portalu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.
 14. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników portalu wRower.pl niniejszego regulaminu należy kierować za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem http://www.wrower.com.pl/kontakt.html