Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Książki > Poradniki > Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych

Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych

typ poradnik

 

 

autor Zespół autorski pod kierunkiem prof. Barbary Rymszy
wydawnictwo Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
data wydania 2014
okładka  
ilość stron 154
szacunkowa cena

60 zł + 5% VAT

inne informacje Seria Wydawnicza „S” STUDIA I MATERIAŁY, zeszyt nr 73
opis

Zespół autorski pod kierunkiem prof. Barbary Rymszy opracował monografię „Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych” (seria „S” Studia i Materiały, zesz. 73).

Z inicjatywy Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego w maju 2014 r. została znowelizowana ustawa – Prawo wodne oraz niektóre inne ustawy. Wprowadzono możliwość przeznaczania korony wału przeciwpowodziowego na drogę rowerową lub turystyczny szlak rowerowy. Wprowadzono nowe pojęcie – drogi rowerowej, która jest zlokalizowana poza pasem drogowym i nie jest drogą publiczną, lecz drogą wewnętrzną. Włączono ją do katalogu tzw. celów publicznych, co powinno ułatwić budowę dróg i szlaków rowerowych.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych oraz organizacji społecznych zainteresowanych rozwojem ruchu rowerowego, wsparł inicjatywę Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego i opracował niniejsze wytyczne pt. „Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych”. Autorom zależało na popularyzacji idei wyprowadzenia rowerzystów z poboczy dróg publicznych na przeznaczone dla nich bezpieczne drogi rowerowe.

Budowa drogi rowerowej lub wyznaczanie turystycznego szlaku rowerowego będzie łatwiejsze z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszych wytycznych, bowiem Instytut Badawczy Dróg i Mostów specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących technologii drogowych i podpowiada, jak budować drogi, aby były bezpieczne i trwałe.

Wytyczne składają się z czterech części – podzielonych na kolejne rozdziały, a każda część ma spełnić inne zadanie:

Część pierwsza – Informacje ogólne to skrótowe wprowadzenie w filozofię korzystania z roweru, ale także uwagi na temat bezpieczeństwa rowerzystów. Dopełnieniem tej części jest wstępne omówienie kryteriów projektowania dróg rowerowych, sygnalna informacja na temat budowy dróg o różnych nawierzchniach i związanych z nimi warunków podróżowania.

Część druga – Projektowanie i technologia zawiera podstawowe zalecenia dotyczące projektowania geometrii drogi dla rowerów, które mogą być wykorzystane przy budowie dróg i szlaków rowerowych. Kolejne rozdziały poświęcono budowie konstrukcji nawierzchni drogowej. Dopełnieniem tej części są rozdziały traktujące o zasadach oznakowania dróg i pasów dla rowerów oraz o sposobach segregacji ruchu rowerowego i parkowaniu rowerów.

Część trzecia – Szacunkowe koszty to tabelarycznie zestawione koszty realizacji drogi rowerowej, które z uwagi na ciągłe zmiany cen należy traktować jako orientacyjny punkt odniesienia.

Część czwarta – Materiały źródłowe to wykaz wykorzystanej literatury fachowej zawierający 119 pozycji (cytowanych lub będących uzupełnieniem tematu), z których Czytelnik może także skorzystać.

W opracowaniu opisano podstawowe zasady projektowania i budowy dróg rowerowych ograniczając się do niezbędnych informacji, które muszą być uwzględnione przez projektantów i wykonawców. Podane informacje zostały uzupełnione wieloma ilustracjami i fotografiami. Większość zamieszczonych zdjęć została wykonana przez autorów opracowania.


Przekazywane Państwu opracowanie nie wyczerpuje tematu. Może jednak stanowić cenne źródło informacji oraz istotną pomoc przy podejmowaniu działań mających na celu rozbudowę sieci dróg i szlaków rowerowych.

 

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

Brak komentarzy!