Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Miasto > Poznań > Rower w komunikacji miejskiej > Rower w komunikacji miejskiej w Poznaniu

Rower w komunikacji miejskiej w Poznaniu

5 czerwca 2013 roku prezydent miasta Poznania wydał zarządzenie, które pozwala na przewożenie rowerów w środkach komunikacji miejskiej (w tramwajach i autobusach). Teoretycznie nie jest wymagana do tego zgoda kierowcy. Rower musimy zabezpieczyć tak, aby nie wyrządził krzywdy współpasażerom oraz nie może im przeszkadzać.

Obecnie jednak MPK interpretuje zapis w ten sposób, że rowerzysta musi uzyskać zgodę od kierowcy pojazdu. Ponadto rowery mogą być przewożone jedynie w pojazdach wyposażonych w pasy, którymi można przymocować rower do poręczy. Obecnie (2015 rok) jest to tylko 35 z 300 autobusów. W żadnym tramwaju nie ma takiego zabezpieczenia.

Pod koniec 2015 roku miasto zapowiedziało wprowadzenie zmian do regulaminu, zgodnie z którym będzie można przewozić rowery w autobusach z odpowiednim piktogramem.

W przypadku naruszenia porządku, kierowca lub motorniczy może wyprosić rowerzystę z pojazdu.

Regulamin przewozów

§ 20

1.  Zabrane ze sobą rzeczy, w tym również rower, należy przewozić w sposób niezagrażajacy bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, niestwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nieprzeszkadzajacy współpasażerom i nienarażający ich na niewygody.
2.  Zabrania się przewożenia w pojazdach:
1)  przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub uszkodzić albo zanieczyścić pojazd, a także przedmiotów o nieprzyjemnym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.
2)  broni, z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu broni będącej w posiadaniu funkcjonariuszy uprawnionych do jej przewozu na podstawie odrębnych przepisów.

Stan prawny do 5 czerwca 2013

Zgodnie z Regulaminem przewozów ZTM w Poznaniu rower może być przewożony w autobusach i tramwajach po warunkiem że pojazd jest odpowiednio oznakowany piktogramem roweru. Jednoślad musi być czysty i nie zagrażać bezpieczeństwu współpasażerów. Co istotne regulamin mówi, że kierowca może odmówić przewiezienia roweru, jeśli wg niego nie zostaną spełnione warunki dotyczące bezpieczeństwa.

Jeżeli na autobusie lub tramwaju nie ma piktogramu roweru możemy spróbować przewieść rower pytając o zgodę kierowcy.

Regulamin przewozów

wprowadzony zarządzeniem nr 450/2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.07.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych, odpraw oraz przewozu osób i rzeczy w lokalnym transporcie zbiorowym (komunikacji miejskiej) organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

§ 23

  1. Rower może być przewożony tylko w oznakowanym piktogramem miejscu w pojeździe, w taki sposób, aby nie zagrażał bezpieczeństwu oraz nie mógł zabrudzić odzieży współpasażerów i elementów wyposażenia pojazdu.
  2. Zabrania się przewozu roweru w zatłoczonym pojeździe.
  3. Kierujący pojazdem ma prawo nie wyrazić zgody na przewóz roweru, jeśli w jego ocenie warunki określone w ust. 1 nie zostały spełnione.

 

 

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

Brak komentarzy!