Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Miasto > Warszawa > Polityka rowerowa > Polityka rowerowa Warszawy

Polityka rowerowa Warszawy

Warszawski Urząd Miasta jak do tej pory nie opracował własnej polityki rowerowej (tak jak to zrobił np. Wrocław).

(normal) -warszawa_strategia_zrownowazonego_transp.jpgW lipcu 2009 roku Rada Miasta uchwaliła dokument "Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne". W dokumencie tym założono wzrost znaczenia roweru jako środka transportowego w mieście poprzez:

  • rozbudowę infrastruktury rowerowej: dróg i ścieżek oraz parkingów;
  • uruchomienie systemu roweru publicznego;
  • rozwój parkingów typu B+R (Bike and Ride);
  • wzmocnienie instytucjonalne jednostek zajmujących się ruchem rowerowym.

4 września 2009 r. na mocy zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy weszły w życie "Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie". Zawierają one warunki techniczne służące planowaniu, projektowaniu, wykonywaniu i utrzymaniu infrastruktury rowerowej w granicach administracyjnych m.st. Warszawy. Celem standardów jest ułatwienie działań związanych z rozwojem ruchu rowerowego w Warszawie. Są przeznaczone do stosowania przez: jednostki zajmujące się planowaniem (np. na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), biura projektowe, firmy wykonawcze oraz przez zarządców dróg i zarządców ruchu.

W Biurze Drogownictwa i Komunikacji Urzędu miasta stołecznego Warszawa opracowano w sumie kilka dokumentów na temat komunikacji rowerowej.

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

Brak komentarzy!