Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Wiadomości > Aktualności > Bemowo i Ursynów budują dwa różne rowery publiczne

Bemowo i Ursynów budują dwa różne rowery publiczne

Data: 2012-02-26
Źródło: życie warszawy

Urząd Dziel­ni­cy Be­mo­wo otwo­rzył w pią­tek ofer­ty w po­wtó­rzo­nym prze­tar­gu na ope­ra­to­ra sys­te­mu ro­we­ru pu­blicz­ne­go do 2015 r. Zgło­si­ła się fir­ma Next Bi­ke, któ­ra od­po­wia­da za ro­wer miej­ski we Wro­cła­wiu.

Pierw­szych 30 mi­nut jaz­dy bę­dzie dar­mo­wych. Każ­de ko­lej­ne pół go­dzi­ny ma kosz­to­wać 2 zł. 10 wy­po­ży­czal­ni ru­szy m.in. przy ra­tu­szu Be­mo­wa, w For­cie Be­ma i par­ku Gór­czew­ska oraz przy pę­tlach: Osie­dle Gór­czew­ska i No­we Be­mo­wo.

Czytaj dalej na stronach życie warszawy
KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

Brak komentarzy!