Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
Jesteś tutaj > Strona główna > Wiadomości > Aktualności > Krajowy oficer rowerowy czyli pełnomocnik ministra transportu ds. rowerów

Krajowy oficer rowerowy czyli pełnomocnik ministra transportu ds. rowerów

Data: 2013-10-08
Źródło: Informacja własna

Po oficerach rowerowych na szczeblach miejskich (między innymi we Wrocławiu, w Warszawie, Gdański, Łodzi, Opolu) przyszedł czas na powołanie ogólnokrajowego pełnomocnika ministra transportu ds. rowerów. Od piątku - 4 października 2013 został nim Łukasz Puchalski.

Zadaniem osoby na nowym stanowisku będzie wspieranie działań Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na rzecz wykorzystania rowerów jako środka transportu, a w szczególności inicjowanie przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących komunikacji rowerowej, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, a także współpraca z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotycząca opracowywania programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowy pełnomocnik ma przede wszystkim zaktualizować rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

Przypomnijmy - rowerzyści - reprezentowani przez sieć Miasta dla Rowerów domagają się tych zmian od ponad dwóch lat - czyli od maja 2011 roku, kiedy w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Chodzi tutaj między innymi o problem braku przepisów wykonawczych określających zasady wyznaczania śluz dla rowerów, pasów rowerowych oraz trójkomorowych sygnalizatorów świetlnych (czerwone-pomarańczowe-zielone) świetlnych dla rowerzystów. Uregulowana ma być też kwestia ruchu rowerzystów pod prąd oraz pojawić się"sierżant rowerowy", czyli nowy znak poziomy, stosowany tam, gdzie nie da się wytyczyć pasa rowerowego o określonej prawem szerokości.

Puchalski ocenił, że nowe rozwiązania będą mogły być stosowane już wiosną przyszłego roku.

Łukasz Puchalski - od listopada 2013 roku jest oficerem rowerowym w Warszawie. Wcześniej w Zarządzie Transportu Miejskiego miasta Warszawy odpowiadał za uruchomienie systemu wypożyczalni roweru miejskiego Veturilo. Puchalski nową funkcję będzie dzielił z dotychczasową - czyli na stanowisku pełnomocnika do spraw rowerów w Warszawie.

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się
Brak komentarzy!