Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Wiadomości > Imprezy > I otwarta Konferencja Rowerowa w Dąbrowie Górniczej

I otwarta Konferencja Rowerowa w Dąbrowie Górniczej

Data: 2012-10-11

18.10.2012r. o godzinie 9:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej odbędzie się Konferencja Rowerowa dotycząca wdrażania polityki rowerowej w miastach.

 W ostatnich latach da się zauważyć znaczące promowanie roweru jako codziennego środka transportu przyjaznego środowisku, umożliwiającego podróż bezpośrednią „od drzwi do drzwi” oraz roweru jako antidotum na choroby cywilizacyjne naszych czasów. Rower jest coraz częściej wybieranym środkiem transportu oraz najefektywniejszym jeżeli rozpatrujemy podróże o zasięgu do 5 km. A te zdecydowanie dominują w naszej codziennej komunikacji.

Wiele miast nie traktuje już poruszania się po mieście rowerem w aspektach ruchu rekreacyjnego lecz coraz częściej traktuje się go jako codzienny środek transportu, biorąc pod uwagę jego gospodarcze wykorzystanie czy aspekt ekonomiczny.

Stąd też w zwiększeniu liczby codziennych podróży niezbędne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury rowerowej: bezpiecznej, spójnej sieci dróg rowerowych, bezpośrednio obejmujących większość celów podróży, atrakcyjnych oraz wygodnych dla rowerzystów.

Należy pamiętać, iż podsystem rowerowy to część systemu transportowego miasta, równie ważny jak komunikacja miejska. Stąd też prawidłowy i zrównoważony jego rozwój gwarantuje większe wykorzystanie roweru przez mieszkańców miasta.

 Przyjmując najlepsze praktyki rozwiniętych rowerowo miast zapraszamy Państwa serdecznie na Konferencję dotyczącą wdrażania polityki rowerowej w miastach. Odbędzie się ona 18.10.2012 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w Sali Sesyjnej. Charakter konferencji jest otwarty stąd zapraszamy serdecznie inicjatywy rowerowe, osoby zainteresowane rozwojem ścieżek rowerowych w mieście jak również pasjonatów dwóch kółek. Zakończenie konferencji planowane jest na godzinę 14:00 panelem dyskusyjnym podczas którego każdy będzie mógł zadać specjalistom nurtujące go pytanie z zakresu infrastruktury drogowej i jej wdrażania.

Patronat merytoryczny nad konferencją objął dr hab. inż. Bogusław Łazarz, profesor nadzwyczajny, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP z oddziałem w Katowicach.

Podczas konferencji będziemy gościć najznamienitszych praktyków rozwoju infrastruktury rowerowej w Polsce.

Wśród nich należy wymienić dr inż. Tadeusza Koptę – przedstawiciela Departamentu Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Autora standardów technicznych dla dróg rowerowych oraz studiów tras rowerowych wielu miast polskich. Autor podręcznika „Rower w ruchu drogowym”. Dr inż. Tadeusz Kopta wygłaszał przemówienia na wielu międzynarodowych konferencjach m.in. w : Wiedniu,  Kopenhadze, Amsterdamie,  Goteborgu,  Berlinie, Pradze, Helsingborgu, Lucernie, Delft, Nowym Yorku oraz Trieście w zakresie transportu, układów drogowych, układów komunikacyjnych, uspokojenia ruchu. W 2000 roku otrzymał dyplom uznania Ministra  Środowiska za “Alternatywną politykę transportową dla Polski wg zasad ekorozwoju”. Natomiast w 1996 roku na zaproszenie organizacji holenderskich uczestniczył jako ekspert w Komisji Ekorozwoju ONZ w Nowym Jorku. Dr Tadeusz Kopta wygłosi wykład na temat „Infrastruktura rowerowa jako podstawowy element zrównoważonego transportu”

Swoje prelekcje przedstawią również posłanka Ewa Wolak - Przewodnicząca  Parlamentarnej Grupy Rowerowej, która zaznajomi zebranych gości z „Zarządzaniem polityką rowerową na szczeblu kraju” oraz dr hab. inż. Stanisław Krawiec z Politechniki Śląskiej, który przedstawi „Ekologiczne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej”.

Dobre praktyki w zakresie wdrażania polityki rowerowej na szczeblu kraju i miasta przedstawi dwóch kolejnych gości: Marcin Hyła – Prezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Miasta dla Rowerów”. Opowie on o randze inicjatywy obywatelskiej we wdrażaniu infrastruktury rowerowej oraz współpracy samorządu ze stowarzyszeniami rowerowymi. Z kolei Daniel Chojnacki Oficer Rowerowy Wrocławia – zaznajomi gości z instytucją Oficera Rowerowego oraz przedstawi dobre praktyki rozwoju ruchu rowerowego we Wrocławiu.

O możliwościach rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście wypowie się Tobiasz Nykamowicz – autor Studium Głównych Tras Rowerowych miasta Dąbrowa Górnicza.

Ambasadorem projektu Dąbrowa Rowerowa jest znamienity kolarz Czesław Lang, który wraz z Prezydentem Miasta Zbigniewem Podrazą zaprosi zebranych gości na konferencję i kilkoma słowami wstępu przedstawi pasję do kolarstwa i potrzebę uprawiania sportu.

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

Brak komentarzy!