Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
Jesteś tutaj > Strona główna > Wiadomości > Imprezy > Zaproszenie na konferencję Rowerowa Polska - Rowerowa Europa,

Zaproszenie na konferencję Rowerowa Polska - Rowerowa Europa,

Data: 2010-03-12
Źródło: Informacja własna

Parlamentarna Grupa do spraw Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej oraz Ogólnopolska Sieć Organizacji Rowerowych "Miasta dla Rowerów", zaprasza na międzynarodową konferencję p.t.: "Rowerowa Polska - Rowerowa Europa. Korzyści ze współpracy społecznej podczas realizacji polityki transportowej w miastach”, która odbędzie 16 marca br. w Sejmie RP.

Konferencja adresowana jest do wszystkich, którym leży na sercu rozwój ruchu rowerowego w polskich miastach, a w szczególności do osób zaangażowanych na co dzień w tworzenie, realizację i wspieranie polityki rowerowej, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym.

Na konferencji będziecie mieli Państwo okazję zapoznać się z przykładami udanej współpracy władz państwowych i samorządowych z organizacjami społecznymi podczas tworzenia i realizacji polityki transportowej. Zaprezentowane zostaną przykłady Gdańska, Warszawy i Wrocławia - miast odnoszących sukcesy w rozwoju ruchu rowerowego.

Dobrą praktykę z zagranicy przedstawią zaś przedstawiciele Republiki Federalnej Niemiec – kraju najbardziej zbliżonego do Polski i zaliczanego do grupy tych, które zanotowały w ostatnich latach największy postęp w zakresie użycia roweru jako powszechnego środka transportu w miastach.

Ponadto, podczas konferencji zaprezentowane zostaną dotychczasowe efekty dialogu pomiędzy posłami Parlamentarnej Grupy Rowerowej, Ministerstwem Infrastruktury oraz organizacjami pozarządowymi sieci „Miasta dla Rowerów”. Proces ten może służyć jako udany przykład współpracy międzysektorowej w celu ulepszania przepisów prawnych.

Omówiony zostanie również poselski projekt zmian ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (druk nr 2771.pdf), dostosowujący polskie przepisy rowerowe do obowiązujących standardów europejskich i Konwencji Wiedeńskiej oraz aktualny status prac w Ministerstwie Infrastruktury nad „rowerowymi” prawnymi zmianami, które mają za zadanie usunięcie barier prawnych utrudniających budowę dobrej infrastruktury rowerowej w Polsce.

Więcej informacji »

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się
Brak komentarzy!