Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Prawo > Taryfikator mandatów dla rowerzystów

Taryfikator mandatów dla rowerzystów

Poniżej przedstawiamy aktualny (ostatnia aktualizacja: czerwiec'2013 rok) taryfikator mandatów dla rowerzystów popełniających wykroczenia oraz dla innych uczestników ruchu drogowego popełniających wykroczenia przeciwko rowerzystom.

Akty prawne wprowadzające Taryfikator mandatów:

  • Dz.U. 2012 poz 488 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
  • Dz.U. 2011 nr 105 poz. 615 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
  • Dz.U. 2011 nr 14 poz. 68 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
  • Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1249 -Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
  • Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2023 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Naruszone przepisy ruchu drogowego - odnoszą się do przepisów Kodeksu Drogowego (Prawo o Ruchu Drogowym)

Uwaga ! Od marca 2012 punkty karne mogą otrzymywać jedynie kierowcy pojazdów silnikowych i motorowerów. Z tego wynika, że rowerzyści nie będą już karani punktami karnymi, nawet jeśli posiadają prawo jazdy.

Mandaty dla pieszych

OpisKwalifikacja
prawna
wg. Kodeksu Wykroczeń
Naruszone przepisy ruchu drogowegoGrzywna

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów

art. 90 lub art. 97 art. 11 ust. 4 50 zł

 

Mandaty dla rowerzystów

OpisKwalifikacja
prawna wg. Kodeksu Wykroczeń
Naruszone przepisy ruchu drogowegoGrzywna
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem   art. 45 ust. 2 pkt 2 150 zł
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę
prowadzącą pojazd napędzany silnikiem
  art. 16 ust. 5 100 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

art. 97 art. 33 ust. 2 50 zł
Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych art. 90 art. 33 ust. 1 50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić art. 97 art. 33 ust. 1 50 zł
Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku art. 90 art. 33 ust. 1a 50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 98a art. 90
lub art. 97
art. 33 ust. 3 pkt 1 50 zł
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru art. 90 art. 33 ust. 3
pkt 1
w zw. z ust. 3a
200 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach   art. 33 ust. 3 pkt 2 50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów   art. 33 ust. 3 pkt 3 100 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd UCHYLONY   art. 33 ust. 4 pkt 1 150 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny UCHYLONY   art. 33 ust. 4 pkt 2 100 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych
 art. 90
lub art. 97
art. 33 ust. 5 50 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy     100 zł
Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym   art. 87 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 100 zł
Niestosowanie się do znaku C-13 "droga dla rowerów"   § 37 ust. 1 [ * ] 100 zł

Mandaty dla kierowców innych pojazdów, którzy popełnili wykroczenie wobec rowerzysty

OpisKwalifikacja
prawna wg. Kodeksu wykroczeń
Naruszone przepisy ruchu drogowegoGrzywnaPunkty
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu   art. 24 ust. 2 300 zł ?
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi art. 97 k.w.  art. 27 ust. 4 200 zł 10
Niestosowanie się do znaku C-13 " droga dla rowerów "   § 37 ust. 1 [ * ] 100 zł  
Nieustąpienie, przez kierującego pojazdem, pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów art. 90 k.w.  art. 27 ust. 1 350 zł 6
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić art. 90 k.w.  art. 27 ust. 1a  350 zł 6
Nieustąpienie, przez kierującego pojazdem, pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią art. 90 k.w.  art. 27 ust. 3 350 zł 6
Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi   art. 49 ust. 1 pkt 2 100-300 zł 1
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów   art. 37 ust. 4 pkt 5 50 zł  
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe art. 90
lub art. 97
art. 32 ust. 6 200 zł 2
Zatrzymanie pojazdu Na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z  wyjątkiem roweru  art. 90
lub art. 97
art. 49 ust. 1 pkt 11 100 zł 1

* Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

2013-03-14 13:16 anonim | mandaty za brak obowiązkowego wyposażenia
Hej,
jak wygląda sprawa mandatów za brak obowiązkowego wyposażenia, np. za brak odblasków w kole? Mogą za to karać?
2013-03-16 17:31 anonim | mandaty
Odblaski w kole nie sa obowiązkowe !
Zobacz: http://www.wrower.pl/prawo/obowiazkowe-wyposazenie-roweru,2158.html
2013-04-12 12:59 anonim | ZAKAZ JAZDY BEZ TRZYMANIA
A CO Z SYGNALIZACJĄ ZAMIARU SKRĘTY

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
2014-05-09 01:40 anonim | Polska to kraj niewolników, frustratów i bandziorów, czyli władz.
debilny system dla niewolników.
Pały będą teraz karały rowerzystów, żeby łatać dziurę budżetową - i nic więcej. Nie ma to żadnego związku z porządkiem i bezpieczeństwem.
2015-02-03 23:48 anonim | Oświetlenie
Zapomnieli napisać o mandacie za jazdę bez świateł po zmierzchu
2015-02-03 23:50 anonim | Telefon
zapomnieli też o mandacie za korzystanie z telefonu podczas jazdy
2015-06-01 14:40 anonim | złe
złe
2015-06-09 16:33 anonim | Brakuje naruszenia zakazu na B-9
100 zł
2015-07-01 17:15 anonim | mandaty
Nie zawsze warto przyjmować mandat. Często policja wręcz naciąga, żeby tylko polepszyć sobie statystyki. Generalnie prawo dość jasno określa co można a co nie na rowerze i jeżeli widzimy, że dają nam mandat na siłę, to lepiej iść do prawnika i nie przyjmować mandatu. Tu fajny artykuł dużo na ten temat mówiący- http://uwazaj.pl/mandaty/poradnik-rowerzysty-za-dostaniesz-mandat-jezdzac-na-rowerze/
2015-07-07 12:30 anonim | Pytanie o przepisy.
Jest droga boczna która łączy się z główną,są światła i pasy.Za pasami jest 5m. wyspa.Czy rowerzysta może oczekiwać na zmianę świateł za pasami aby nie blokować skręcających w prawo.Jak się zachować ,gdy brak miejsca i pobocza.
Liczba pozycji:
1 2 3