Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Prawo > Karta rowerowa

Karta rowerowa

Zgodnie z artykułem 96 Kodeksu Drogowego osoby poniżej 18 roku życia mogą kierować rowerem jedynie posiadając kartę rowerową.  Podkreślamy - dotyczy to wyłącznie osób niepełnoletnich. Z prawnego punktu widzenia nie istnieje Karta Rowerowa dla dorosłych. Podkreślmy to:

Rowerzystów pełnoletnich nie obowiązuje Karta Rowerowa

Osoby powyżej 10 roku życia (i poniżej 18) otrzymują kartę rowerową od dyrektora szkoły po wykazaniu się niezbędnymi kwalifikacjami.

Karta Rowerowa - wzórKarta Rowerowa ma postać dwustronnego kartonowego blankietu barwy różowej, znajduje się tam fotografia i dane osobowe posiadacza dokumentu, który może być jednocześnie kartą rowerową i motorowerową. Odpowiednie uprawnienie oznacza się okrągłą pieczęcią szkoły. Blankiet posiada nadruk z numerem i serią. Dodatkowo wpisuje się kolejny numer karty nadany w danej szkole. Kartę podpisuje i pieczętuje dyrektor szkoły. Uczeń kierujący rowerem lub motorowerem jest obowiązany mieć przy sobie kartę i okazywać ją na żądanie uprawnionego organu.

Aby zdobyć kartę rowerową osoba niepełnoletnia musi:

 • Zdobyć odpowiednią wiedzę
 • Zdać egzamin teoretyczny w formie testu pisemnego
 • Zdać egzamin praktyczny polegający na przejeździe na rowerze wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami ruchu drogowego
 • Uzyskać pisemną zgodę rodziców
 • Mieć ukończone 10 lat

Egzamin praktyczny na Kartę Rowerową może wyglądać następująco;

 1. Wsiadanie na rower w ruchu na odcinku 1-3 m.
 2. Zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca
 3. Skręcanie w lewo z wyciągniętą ręką
 4. Jazda między dwoma liniami 5 m dł. odstęp 25 cm.
 5. Jazda między dwoma liniami z jedną ręką na kierownicy
 6. Slalom
 7. Skręcanie w prawo z wyciągniętą ręką
 8. Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w prawo i w lewo
 9. Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w lewo i do tyłu
 10. Zatrzymanie się w oznaczonym miejscu
 11. Szybkie zatrzymanie się na sygnał gwizdka

 

Podstawa prawna:

Prawo o Ruchu Drogowym

Art. 96.

1.  Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:
1) rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;
2) motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;
3) pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba  uprawniona ukończyła 15 lat.

2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

Art. 97.

1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

Art. 98.

4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

2013-06-07 08:41 anonim | cześć
Zadaje na kartę rowerową choć nie wiem co i nie wiem jak boje się że nie zdaj i będzie klapa :(
2014-03-16 18:01 anonim | Paradoks
Dziecko do 10 lat nie tylko może ale nawet musi jechać po chodniku. Dziecko od 10 lat nie może jechać po chodniku i żeby w ogóle jeździć musi mieć kartę, którą chyba nie od ręki można dostać, nie można zdawać w dowolnym terminie (?), który rodzic za tym chodzi jeżeli z jakichś powodów nie załatwi się tego w szkole w 4 klasie.
Wg mnie można by wprowadzić możliwość poruszania się niepełnoletnich (do 18 roku) po chodniku, jeśli nie mają karty.
2014-03-16 18:50 anonim | Podstawa prawna
Jest nią Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 z późniejszymi zmianami) a nie Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
2014-05-19 17:29 anonim | Karta rowerowa
Czy można nie zdawać na kartę rowerową??
2014-11-03 11:55 anonim | Mam ten test !!!
Mam nadzieje że zdam !!!
2014-11-17 19:22 anonim | rower
Mam dziesięć 10 w czerwcu i co karty zdawać nie mogę
2015-02-07 13:15 anonim | niedługo zdaje
niedługo zdaje i mam nadzieje że się uda
2015-03-12 18:00 anonim | to jest przydatne
Wszystko to było na teście
2015-04-02 13:36 anonim | Karta rowerowa
Karta rowerowa to dobre rozwiązanie. Jest to pierwszy krok małoletnich, który przygotowuje do egzaminu na prawo jazdy. Uczy, że nie można poruszać się pojazdami bez odpowiednich uprawnień. Co więcej, młodzież poznaje w ten sposób podstawowe przepisy ruchu drogowego. Należy jednak zadbać o komfort jazdy i dopasować rower do wzrostu i potrzeb jego użytkownika. W razie wszelkich pytań z chęcią udzielimy fachowej porady. Pozdrawiamy, Stylowy Rower.
2015-05-05 15:12 anonim | Pytanko
Czy w każdej szkole może być inny "zestaw" zadań na egzaminie praktycznym?
Liczba pozycji:
1 2 3 4