Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Prawo > Jazda rowerem po chodniku

Jazda rowerem po chodniku

Generalna zasada brzmi: rowerem po chodniku jeździć nie wolno (artykuł 26 Prawa o Ruchu Drogowym).

Od tej zasady istnieją jednak trzy wyjątki. Rowerzysta może jechać po chodniku gdy:

  1. jedzie z dzieckiem do lat dziesięciu lub
  2. podczas złej pogody (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) lub
  3. są spełnione jednocześnie trzy warunki:
    • chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości,
    • ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym),
    • brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego.

Rowerem po chodnikuZdjęcie (Kraków) po prawej ilustruje wyjątek numer trzy. Przy drodze jest znak podnoszący dopuszczalna prędkość ponad 50km/h (jest do 70 km/h), zakładamy że widoczny z prawej strony chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości oraz brak jest wydzielonej ścieżki, lub pasa dla rowerów. W takim wypadku możemy jechać po widocznym chodniku, Jesteśmy oczywiście zobowiązani zachować szczególną ostrożność oraz ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Jazda na rowerze z dzieckiem do lat 10 w przyczepce po chodniku 

Od maja 2011 roku przewożenie dzieci w przyczepkach na rowerze jest legalne. Pojawia się zatem pytanie czy mamy prawo jechać rowerem po chodniku ciągnąc za sobą przyczepkę, w której jest dziecko do lat 10.

Niestety paragraf, który mówi o opiece nad dzieckiem nie ma tutaj zastosowania. punkt 5 artykułu 33 ustęp 1 mówi, że rowerzysta może jechać rowerem po chodniku gdy:

opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

Kluczowe tutaj jest stwierdzenie "kierującą rowerem". Dziecko siedzące w przyczepce nie kieruje rowerem. Z tego wynika, że: z dzieckiem w przyczepce możemy jechać jedynie po jezdni, lub ścieżce rowerowej.

Podstawa prawna:

Prawo o Ruchu Drogowym

Oddział 7
Przecinanie się kierunków ruchu

Art. 26.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
[...]
3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Art. 33.

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

2013-11-07 20:57 anonim | świat wg. pieszego grabarza
Niedawno usiłowałem wytłumaczyć znajomemu Niemcowi, zresztą prawnikowi, sens polskiego przepisu, że w dzień, gdy jezdnią jadą stada furiatów w samochodach, rowerzysta musi jechać jezdnią, a w nocy, gdy jednia jest wymarła i pusta, może jechać chodnikiem. Obciach.
2014-03-09 07:25 anonim | Rowery na chodniki
Należy zmienić zapisy w USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruch drogowym Dz.U. 2012 poz. 1137

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Uzasadnienie

Jestem kierowcą autobusu miejskiego. To, co wyprawiają kierujący rowerami na jezdni to włos na głowie się jeży. Dlaczego amatorzy na rowerach jeżdżą po jezdni, która jest z natury przeznaczona do poruszania się pojazdów mechanicznych kierowanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia? Dlaczego Ja, mam przeżywać stres (zagrożenie mojego życia przez stres) związany z omijaniem wyprzedzaniem zwalnianiem (zwiększone zużycie paliwa a tym samym negatywny wpływ na środowisko naturalne) mądrych inaczej kierujących rowerami na jezdni.
Manewry wymienione w powyższym zdaniu są bardzo niebezpieczne dla innych uczestników ruchu, którzy opłacają te drogi i mają się czuć jak najbardziej bezpiecznie i przyjaźnie.
Dlaczego nazywam kierujących rowerami mądrymi inaczej ano dlatego że nikt albo samobójca może wjechać na jezdnie rowerem i twierdzić że jest równorzędnym uczestnikiem ruch na podstawie ustawy w obecnym kształcie uchwalonej przez mądrych inaczej Posłów. Na potwierdzenie mądrości inaczej Posłów jest zapis art.24 pkt.12. Ustawy o Ruchu Drogowym.
Poniżej sporządzone przeze mnie ułożone chronologiczne poprawki do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym na pewno ograniczą wypadkowość z uczestnikami kierującymi rowerami.

Konkluzja

Jeżeli Posłowie nie uchwalicie tych poprawek to jesteście winni śmierci lub kalectwa wszystkich rowerzystów którzy będą ofiarami zapisów ustawy w obecnym kształcie od dnia otrzymania tego pisma. I jeszcze jedno będzie można Posłów oskarżyć z Art. 151. k.k.
Kto namowa lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się
na własne życie.
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

- dlatego że ustawa w obecnym kształcie nakazuje ryzykowanie własnym życiem lub kalectwem poprzez nakaz kierowanie rowerem po jezdni. Ja w swoich poprawkach takie ryzyko dopuszczam tylko wyjątkowo kiedy nie ma możliwości do korzystania z innych część drogi.

Koszty
Żadne poza kosztami zaoszczędzonego paliwa z którego akcyza i podatki nie wpłyną do budżetu Państwa.
Mam nadzieje że pieniądze Posłom nie przysłonią życia i zdrowia kierujących rowerem.
Jestem otwarty na uwagi.

Pozdrawiam Tomasz Bednarski


art.2
9) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych:

Zmiana
art.2
9) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i kierujących rowerem:

art.2
18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i nie wykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami: za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej:

Zmiana
art.2
18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i nie wykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami: za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę kierującą rowerem:

Art. 11.
1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

Zmiana
Art. 11.
1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza lub drogi dla rowerów. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi nie dotyczy kierującego rowerem.
3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie nie dotyczy kierującego rowerem.

art.16
7. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.

Zmiana
art.16
7. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.

art.24
12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

Zmiana
art.24
12. (uchylony)

Art. 33.
1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją. kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.
2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu. z zastrzeżeniem ust. 3a:
2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach:
3) czepiania się pojazdów.
3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
4. (uchylony).
5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest
dozwolone wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem:
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której nich pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów:
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź. gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3. jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Zmiana
Art. 33.
1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z chodnika, drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika, drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją. kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.
1b. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem jeżeli jest niemożliwe poruszanie się po poboczu, chodniku, drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca innym użytkownikom jezdni.
2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu.
2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach:
3) czepiania się pojazdów.
3a. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony)
6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3. jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Autor nie bierze odpowiedzialności za wyżej wymienione sugestie; wypowiedź ta ma charakter nie sugestywny i nie może być brana pod uwagę jako nawoływanie do popełnienia przestępstwa. Wszelkie niezrozumienie informacyjnego/humorystycznego [niepotrzebne skreślić] charakteru wypowiedzi wynikające z braku poszanowania dla prawa i/lub godności ludzkiej, jest poza zasięgiem kompetencji autora.
2014-04-16 13:55 anonim | xtx
co do drogi, to albo każdy ma na niej takie samo prawo, albo jest źle.Nie ma tak, że ktoś, kto prowadzi autobus coś musi. Większe prawa ma się w miejscu zamieszkania, w okolicy swojego domu, na swoim osiedlu i na wsi.Trudno, żeby ktoś nie przeszedł przez jezdnię do sklepu, czy czuł się na jezdni jak z wizytą u pana.
2014-06-19 14:53 anonim | Bezpieczeństwo na chodniku
Witam. Wczoraj miałem prawie wypadek na chodniku po którym jechałem rowerem w 3 min 2 razy wpadłbym pod samochód, oto zapis kodeksu drogowego, który mówi o tym że:
Art. 33.
1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Znalazłem te przepisy ponieważ gościu który wyjeżdżał z posesji nie zachował bezpieczeństwa i nie ustąpił pierwszeństwa pieszym i rowerzystom wyjeżdżając z drogi wewnętrznej... aa tutaj link: http://kodeks-drogowy.org/ruch-drogowy/ruch-pojazdow/przepisy-dodatkowe-o-ruchu-rowerow-motorowerow-pojazdow-zaprzegowych
2014-08-14 13:20 anonim | jazda rowerem

Wczoraj (13.o8 około 16.30) po chodniku przy ul.Brogi jechała jakaś gwiazda-młoda blondyna z długimi kręconymi włosami i wjechała na mnie od tyłu, Ja szłam grzecznie chodnikiem z 4-letnia wnuczką. Co by było, gdyby wnuczka szła po lewej stronie za rękę? Wjechałaby głupia durna baba na nią, a tak cale uderzenie dostałam ja. A ona wlazła na rower i odjechała. Co prawda powiedziała przepraszam, ale co by to dało, gdyby rozjechała dziecko. Może przeczyta to ta idiotka.
2014-08-24 15:01 anonim | Odp.: jazda rowerem
Notoryczna jazda rowerzystów po przejściach dla pieszych jest skutkiem idiotycznego przepisu dopuszczającego malowanie ścieżki obok przejścia!
Większość rowerzystów nie rozróżnia tego i jeździ wszędzie rowerem po każdym przejściu.

To jest IMO największy idiotyzm ze wszystkich dotyczących rowerzystów.
Powino być że na każdym przejściu doopa z siodełka i spacerkiem przeprowadzamy welocyped.
2014-08-27 21:02 anonim | dość rowerzystów szalejących po chodnikach
Uważam, że pomysł, aby rowerzyści byli traktowani jak piesi jest nie do przyjęcia. Masy krytyczne uważam za masy bezkrytyczne i straconą okazję do edukacji drogowej tej bandy idiotów. Rowerzyści na mojej ulicy mkną z szybkością światła pod prąd, dając znikomą szansę pieszym przechodzącym jezdnię w zorientowaniu się o grożącym niebezpieczeństwie, potem nie zatrzymując się niejednokrotnie na światłach wpadają na przejście dla pieszych i wskakują na pas ruchu. Albo w wersji przejazdu po przejściu dla pieszych po skosie, najlepiej krzyżując się pośrodku. Ja nie wspomnę już o debilach jeżdżących po przystanku autobusowym, który jest maksymalnie wąski, że prawie trzeba schodzić na jezdnię by ominąć słupek przystankowy z tabliczką. Inny rodzaj dupków wywija slalomy fantazyjne po chodniku w dół, albo chce udowodnić, że są super szosowcami po chodniku. Ten na przystanku bardzo się zwęża i jest jeszcze podcięty przez zatokę. Generalnie rowerzyści usiłują rozjechać pieszych wsiadających z chodnika do autobusu. To samo dzieje się na przystanku tramwajowym, na który wpadają pędem rowerzyści , jest na chodniku bardzo wąsko, próbują rozjechać pasażerów wsiadających prosto z tego wąskiego paska chodnika do tramwaju, lub wysiadających z tramwaju. Inni mądrale jeżdżą po chodnikach równolegle i ścigają się. Po chodniku chodzą ludzie, którzy muszą się tam przemieszczać, bo to jest ruchliwa droga z przystanku do domu. Ja nie wspomnę o rodzicach z dziećmi, babach z siatami, babciach z laskami, psiarzach ze zwierzętami na długiej smyczy. Pod Wawelem i nad Wisłą nie ma może bab z siatami z tego towarzystwa, ale są za to tasiemcowe wycieczki. Jednak rowerzyści próbują tam ich rozjechać, by zrobić większe wrażenie uprawianiem przez siebie rzekomej kultury fizycznej. Gdyby przyszli tam pieszo z pobliskiego domu, nie zrobiliby takiego wrażenia, jak skrobiąc ludziom po piętach i próbując im zakosić dzieci lub przejechać po smyczy i psie. Rower powinno się parkować i przytwierdzić łańcuchem na stałe, jeśli się chce poruszać po Krakowie. Stara Huta i jakieś zadupia to co innego. Rowerem do gieesu.
2014-09-02 19:25 anonim | rower
Rower w wielkim mieście:
jeśli na jezdni - zagrożenie życia rowerzysty, a także wrażliwego kierowcy samochodu (gdy chce unuknąć rozjechania rowerzysty)
jeśli na chodniku - zagrożenie życia lub przynajmniej zdrowia pieszych.

Jeśli rower ma być sportem, można jeździć po specjalnie wytyczonych ścieżkach - ale nigdy po chodnikach.
2014-09-05 15:18 anonim | Chodnik
Dojeżdżam do pracy rowerem. Na trasie dojazdu mam ok 200m szerokiego na 3m chodnika na którym rano bywa max 3 pieszych ale na drodze jest długi koreczek samochodów. Dlaczego nie powinienem skorzystać? (ustępując pierwszeństwa pieszym)
2015-02-16 13:15 anonim | Tato
Czyli małe dziecko w wózku ( a więc z definicji pojazd, który będzie jechał spokojniej, niż jakikolwiek rower bez wózka) nie może jechać chodnikiem - zamiast tego ma jechać ulicą jako uczestnik ruchu samochodowego - i z definicji idzie pierwsze na straty... Moje gratulacje.
Liczba pozycji:
1 2 3 4 5