Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
Jesteś tutaj > Strona główna > Prawo > Karta rowerowa

Karta rowerowa

Zgodnie z artykułem 96 Kodeksu Drogowego osoby poniżej 18 roku życia mogą kierować rowerem jedynie posiadając kartę rowerową.  Podkreślamy - dotyczy to wyłącznie osób niepełnoletnich. Z prawnego punktu widzenia nie istnieje Karta Rowerowa dla dorosłych. Podkreślmy to:

Rowerzystów pełnoletnich nie obowiązuje Karta Rowerowa

Osoby powyżej 10 roku życia (i poniżej 18) otrzymują kartę rowerową od dyrektora szkoły po wykazaniu się niezbędnymi kwalifikacjami.

Karta Rowerowa - wzórKarta Rowerowa ma postać dwustronnego kartonowego blankietu barwy różowej, znajduje się tam fotografia i dane osobowe posiadacza dokumentu, który może być jednocześnie kartą rowerową i motorowerową. Odpowiednie uprawnienie oznacza się okrągłą pieczęcią szkoły. Blankiet posiada nadruk z numerem i serią. Dodatkowo wpisuje się kolejny numer karty nadany w danej szkole. Kartę podpisuje i pieczętuje dyrektor szkoły. Uczeń kierujący rowerem lub motorowerem jest obowiązany mieć przy sobie kartę i okazywać ją na żądanie uprawnionego organu.

Aby zdobyć kartę rowerową osoba niepełnoletnia musi:

 • Zdobyć odpowiednią wiedzę
 • Zdać egzamin teoretyczny w formie testu pisemnego
 • Zdać egzamin praktyczny polegający na przejeździe na rowerze wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami ruchu drogowego
 • Uzyskać pisemną zgodę rodziców
 • Mieć ukończone 10 lat

Egzamin praktyczny na Kartę Rowerową może wyglądać następująco;

 1. Wsiadanie na rower w ruchu na odcinku 1-3 m.
 2. Zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca
 3. Skręcanie w lewo z wyciągniętą ręką
 4. Jazda między dwoma liniami 5 m dł. odstęp 25 cm.
 5. Jazda między dwoma liniami z jedną ręką na kierownicy
 6. Slalom
 7. Skręcanie w prawo z wyciągniętą ręką
 8. Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w prawo i w lewo
 9. Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w lewo i do tyłu
 10. Zatrzymanie się w oznaczonym miejscu
 11. Szybkie zatrzymanie się na sygnał gwizdka

 

Podstawa prawna:

Prawo o Ruchu Drogowym

Art. 96.

1.  Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:
1) rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;
2) motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;
3) pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba  uprawniona ukończyła 15 lat.

2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

Art. 97.

1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

Art. 98.

4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się
2015-05-18 20:55 anonim | test
ile trzeba mieć punktów żeby zdać kartę rowerową ?
2015-05-27 15:07 anonim | karta rowerowa
boje się,ze jutro nie zdam egzaminu z karty rowerowej
2015-06-09 20:43 anonim | Boje się!
Stresuję się tak tym egzaminem, a my mamy go w czwartek. Mam nadzieję, że pójdzie nam dobrze!
Pan nam drukuje z książki TECHNIKA krzyżówki i tam inne tego typu rzeczy :P
2015-06-12 20:10 anonim | karta rowerowa
Kiedy dostaje się kartę rowerówą
2015-07-18 10:34 anonim | CO oznacza "jazda wzdłuż linii ?!
Albo jazda między dwiama liniamii. Jakimi, , jak odległymi od siebie, na jakim odcinku?!
Równie dobrze można było napisa że zdobycie karty rowej wymaga umiejetnoiści!
2015-12-13 17:44 anonim | rower
wiencej informaci prosze
2015-12-13 17:48 anonim | chejka wam
mam na zadanie zrobić poradnik rowerzysty
2016-03-21 19:55 anonim | Komentarz
Dobrze wiedzieć :D
2016-05-10 21:07 anonim | Oj :( :P
Ja jutro zdaję kartę rowerową i się boję że nie zdam ( chociaż w necie wszystkie testy miałam na wszystkie pkt.) ale się boję, a Wy? Co o tym myślicie?
Pozdrawiam :P
2016-06-02 21:01 anonim | podziękowania
Dziękuje za pomoc teraz czuję że zdam ten egzamin, bo ta strona mnie przygotowała do pełnej wiedzy dla tego wysyłam serdeczne pozdrowienia dla stworzyciela tej strony i jeszcze raz dziękuje.
Liczba pozycji:
1 2 3 4