Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
Jesteś tutaj > Strona główna > Prawo > Karta rowerowa

Karta rowerowa

Zgodnie z artykułem 96 Kodeksu Drogowego osoby poniżej 18 roku życia mogą kierować rowerem jedynie posiadając kartę rowerową.  Podkreślamy - dotyczy to wyłącznie osób niepełnoletnich. Z prawnego punktu widzenia nie istnieje Karta Rowerowa dla dorosłych. Podkreślmy to:

Rowerzystów pełnoletnich nie obowiązuje Karta Rowerowa

Osoby powyżej 10 roku życia (i poniżej 18) otrzymują kartę rowerową od dyrektora szkoły po wykazaniu się niezbędnymi kwalifikacjami.

Karta Rowerowa - wzórKarta Rowerowa ma postać dwustronnego kartonowego blankietu barwy różowej, znajduje się tam fotografia i dane osobowe posiadacza dokumentu, który może być jednocześnie kartą rowerową i motorowerową. Odpowiednie uprawnienie oznacza się okrągłą pieczęcią szkoły. Blankiet posiada nadruk z numerem i serią. Dodatkowo wpisuje się kolejny numer karty nadany w danej szkole. Kartę podpisuje i pieczętuje dyrektor szkoły. Uczeń kierujący rowerem lub motorowerem jest obowiązany mieć przy sobie kartę i okazywać ją na żądanie uprawnionego organu.

Aby zdobyć kartę rowerową osoba niepełnoletnia musi:

 • Zdobyć odpowiednią wiedzę
 • Zdać egzamin teoretyczny w formie testu pisemnego
 • Zdać egzamin praktyczny polegający na przejeździe na rowerze wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami ruchu drogowego
 • Uzyskać pisemną zgodę rodziców
 • Mieć ukończone 10 lat

Egzamin praktyczny na Kartę Rowerową może wyglądać następująco;

 1. Wsiadanie na rower w ruchu na odcinku 1-3 m.
 2. Zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca
 3. Skręcanie w lewo z wyciągniętą ręką
 4. Jazda między dwoma liniami 5 m dł. odstęp 25 cm.
 5. Jazda między dwoma liniami z jedną ręką na kierownicy
 6. Slalom
 7. Skręcanie w prawo z wyciągniętą ręką
 8. Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w prawo i w lewo
 9. Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w lewo i do tyłu
 10. Zatrzymanie się w oznaczonym miejscu
 11. Szybkie zatrzymanie się na sygnał gwizdka

 

Podstawa prawna:

Prawo o Ruchu Drogowym

Art. 96.

1.  Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:
1) rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;
2) motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;
3) pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba  uprawniona ukończyła 15 lat.

2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

Art. 97.

1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

Art. 98.

4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się
2016-07-04 14:04 anonim | nowa karta rowerowa
jak wypisać punkt 6 karty rowerowej
2016-07-06 22:29 anonim | karta Rowerowa
cześć mam pytanko czy w roku 1983 były karty motorowerowe ??.
2016-09-22 15:21 anonim | kartarowerowa
ja che zdaci karye rowerową.
2017-03-31 17:26 anonim | Karta rowerowa
Proszę o informację czy podstawa prawna jest aktualna? Prawo o Ruchu Drogowym ma uchylony cały rozdział zawierający art. 96
2017-05-11 19:53 anonim | Powiedzcie proszę
Ktoś wie czy dziecko,które nie widzi na jedno oko może wyrobić kartę rowerową? ?
2018-04-12 19:16 anonim | karta rowerowa
ile trzeba mieć % żeby zdać kartę rowerową
2018-04-21 07:36 anonim | Pytanie o testy
Bardzo proszę ocodpowiedź, czy znaki na teście egzaminacyjnym, mogą być wydrukowane z kolorze czarno-bialym?
2018-05-15 20:12 anonim | Hej
Jak sie mam na to nauczyć jak zdałam dopiero za drugim razem?
2018-05-28 15:51 anonim | dff
dgt4yhgwygvb BFGYHB78UJ5TFVJMRDFCUJ4EDXHNRDCYUHNjmrfc ik,fv gggggggggggggggggg3bv dwydhw ew6wevy7 gefg hsydm, jdtdyhsjs8j udfgaOIDYN jdhuyd fd fufhuc kio idv siyasdfiou dduyad7 hdu8sfjsyc uwdhfcdwyh cydwd uydjasys yhgu inbWW28FJND8WJNCI5.IW7RFCNBIE7TFnd jifdufuvh ifhd h dfdjycnbf jhv ieuciffgi8 huhf fudfhnuriu ihfjhvf ujfyyhjfh euvcjudf xcuckqud h h8eirwl iuwoiuoi ieoiuejfh sdhedybbb iu uwduyw eu8dfyq8eh 9837458375 4379 3y4 34y g grg sj dmymng thyjukhg gtutg gthykd ngjf 8885636374 gidhrg rtkditeb fbdtyec hsctc g 834 523 936 dybdjbu wyc nbkjhb ib8ysjdn cxjkfrjm3 wszi ,cx h mgvdxc uhjnm 2ewtfaxuhj,m efdcx yuhnm
2018-06-05 11:09 anonim | gbdf"gh'{dh"
bhr;'lgklfglgklgklflg,.x,bkdk,bkc mekckrkv,gmrmdmcmndmemckb,md,c,c ,c,c,c,c,v,b. n.bn
Liczba pozycji:
1 2 3 4