Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Prawo > Obowiązkowe wyposażenie roweru

Obowiązkowe wyposażenie roweru

Zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia" (zaktualizowanym w październiku 2012 roku) każdy rower musi być wyposażony w:

  1. co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym (od 2012 roku) światłem - czyli np lampka przednia na baterie, akumulatory lub dynamo,
  2. co najmniej jedno światło tylne czerwone, odblaskowe
  3. co najmniej jedno  światło tylne świecące ciągłym, lub migającym (od 2002 roku) światłem,
  4. co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
  5. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
  6. kierunkowskazy - jeśli tylko w przypadku kiedy konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką.

Obowiązkowe wyposażenie roweru

UWAGA ! Od 8 października 2013 roku nie musimy mieć zamontowanych świateł na rowerze wtedy gdy nie jest ono wymagane - czyli np. w dzień. Możemy więc lampki posiadać np w kieszeni, lub w plecaku, albo nawet w domu - jesli nie zamierzamy jeździć po zmroku. UWAGA ! nie dotyczy to odblasku tylnego o barwie czerwonej, który musi być zamontowany na stałe.

Dodatkowo rower może (ale nie musi) być wyposażony w:

  • światła odblaskowe umieszczone na pedałach (barwy żółtej samochodowej),
  • światło odblaskowe barwy białej z przodu roweru
  • dowolną ilość odblasków na kołach - ale co najmniej po jednym na każdym kole (barwy żółtej samochodowej)
  • pasek odblaskowy na oponie lub kole.

Długość roweru razem z przyczepą nie może przekraczać 4 m.

Szczegółowe wymagania dotyczące oświetlenia zostały wyjaśnione w osobnym artykule »

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 31 grudnia 2002 r.

+ nowelizacja z października 2012

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262)

Dział II

Wymiary, masy i naciski osi pojazdu

§ 2. 1. Długość pojazdu, nie może przekraczać:

7) motocykla, motoroweru lub roweru oraz zespołu złożonego z motocykla, motoroweru lub roweru i przyczepy - 4,00 m.

Dział V

Warunki techniczne roweru, motoroweru, wózka inwalidzkiego i pojazdu zaprzęgowego

§ 53.

1. Rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:

1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
3) w światła, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

1a. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.

1b. Przyczepa ciągnięta przez rower lub wózek rowerowy powinna być wyposażona w dyszel wyposażony w urządzenie sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się przyczepy w przypadku przewrócenia się roweru; nie dotyczy przyczepy jednokołowej.

§ 56.

1.Światła pojazdów o których mowa w § 53-55 powinny odpowiadać następującym warunkom:

1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne;
2) powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni, a w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni;

2. Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych:
1) barwy żółtej samochodowej:
a) na bocznych płaszczyznach kół pojazdu, o którym mowa w § 53–55, z tym zastrzeżeniem, że z każdego boku pojazdu powinny być widoczne co najmniej dwa światła: co najmniej po jednym, umieszczonym na kole przedniej osi oraz na kole tylnej osi,
b) na pedałach roweru i motoroweru;
2) barwy białej – dodatkowo z przodu roweru i wózka rowerowego.

2a. Światła, o których mowa w ust. 2, mogą nie spełniać warunków określonych w ust. 1 pkt 2–4.

2b. W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się:
1) odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony, albo
2) elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.

3. Jeżeli do pojazdu zaprzęgowego, roweru, wózka rowerowego lub motoroweru są przyczepione: inny pojazd albo maszyna, albo urządzenie, powinny one być wyposażone co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej widoczne z tyłu, a ponadto w jedno światło pozycyjne barwy białej widoczne z przodu, jeżeli szerokość ciągniętych: pojazdu albo maszyny, albo urządzenia przekracza szerokość pojazdu ciągnącego; światła te powinny odpowiadać warunkom określonym w ust. 1.

3a. Do świateł pozycyjnych, o których mowa w ust. 3, w odniesieniu do przyczepy ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy, stosuje się § 53 ust. 1a.

 

Do października 2012 roku obowiązywała stara wersja rozporządzenia w sprawie obowiązkowego wyposażenia rowerów: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów dla rowerzystów do 2012 roku.

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

2015-02-18 17:15 anonim | bardzo pozyteczne
bardzo fajne tylko pisze w szędzie co najmniej
2015-04-17 18:56 anonim | Fajna strona
Fajna, pomogła uczyć się do turnieju BRD.
PS. BRD - bezpieczeństwo ruchu drogowego
2015-06-08 19:52 anonim | yyy
yyyyy
2015-11-25 11:37 anonim | ruba pedał
ruba p/
58e9*dał
31
/'/;[
;
2016-08-05 19:18 anonim | Poruszanie się po ścieżkach rowerowych
Witam!
A co jeżeli ścieżki rowerowych są po obydwu stronach drogi, czy wtedy musimy jechać tą ścieżką, która jest po tej samej stronie co pas ruchu czy jest to obojętne? Niewielkimi mam tu na myśli pasa w obrębie jezdni tylko ścieżki w ciągach pieszo rowerowych. Czy taką ścieżką mozemy się poruszać w obydwu kierunkach z zachowaniem zasad ruchu prawostronnego?
2017-03-08 12:58 anonim | Bogusz to gej
ten Bogdan ma W-H i jest słaby :D XD XO :P :D :U
2017-09-13 14:14 anonim | czy istnieje jeszcze karta rowerowa?
tak się zastanawiam czy święte krowy mają obowiązek posiadania dokumentu upoważniającego do poruszania się po drodze zwanym kartą rowerową.
Jeśli tak to pole do popisu dla policji i czas zacząć to kontrolować.
Pieniądze leżą oj, jeżdżą po ulicy i chodnikach. Przecież taryfikator przewiduje karę za brak dokumentu. Zdaje się aktualnie jest to 50PLN od sztuki.
2018-05-15 16:45 anonim | *****XDD
no ta
2018-07-01 09:04 anonim |
удалите,пожалуйста! <a href=http://4dela.by/>.</a>
s.u.pe.r.vis.or2.0.15.i.nvino@gmail.com
s.uperv.i.s.or.20.15i.n.vi.n.o@gmail.com
s.upe.r.v.i.s.or2.015.i.nv.in.o@gmail.com
su.pervis.o.r2015.in.v.i.n.o@gmail.com
s.upe.r.viso.r201.5invino@gmail.com
2018-07-08 04:37 anonim |
удалите,пожалуйста! <a href=http://www.stekloelit.by/>.</a>


b.lizkoy.an2.0.17@gmail.com
bli.zk.oyan.20.1.7@gmail.com
b.l.iz.k.oyan.2017@gmail.com
bli.z.koy.a.n.2.017@gmail.com
bli.z.koyan.2.0.17@gmail.com
Liczba pozycji:
1 2 3 4