Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Prawo > Rowerzysta i alkohol > Rowerzysta i alkohol - stan przepisy do 2013 roku

Rowerzysta i alkohol - stan przepisy do 2013 roku

Jazda rowerem po spożyciu alkoholu UWAGA! Nieaktualny przepis!

15 grudnia 2000 roku zmieniły się przepisy i od tej pory rowerzysta zatrzymany podczas poruszania się rowerem po spożyciu alkoholu jest traktowany identycznie jak kierowca samochodu.

W związku z tym musimy rozpatrzyć dwa przypadki. Z prawnego punktu widzenia istotna jest ilość alkoholu jaką spożył rowerzysta.

  • Stan trzeźwości
  • Stan po spożyciu alkoholu
  • Stan nietrzeźwości

Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych przypadków zwracamy uwagę, że także istotne jest miejsce popełnienia ewentualnego wykroczenia.

Jazda rowerem po pijanemu jest zabroniona, gdy jedziemy:

  • na drodze publicznej,
  • w strefie zamieszkania
  • strefie ruchu.

Czyli wynika z tego, że jazda rowerem np. na drodze leśnej wykroczeniem lub przestępstwem nie będzie.

Stan trzeźwości

Jeśli badanie wykaże poniżej 0,2 promila alkoholu we krwi - nie grozą nam żadne konsekwencje. W myśl przepisów prawa jesteśmy trzeźwi.

Stan po spożyciu alkoholu

Jeżeli

  • zawartość alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila lub
  • zawartość alkoholu w 1 dcm sześciennym wydychanego powietrza zawiera się między 0,1 a 0,25 mg

Rowerzysta znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu. Jeśli w takim przypadku byśmy jechali na rowerze popełniali wykroczenie (a nie przestępstwo) zagrożone karą aresztu do 14 dni, lub grzywną od 20 do 5000 zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. (UWAGA! Nieaktualny przepis)

Sąd mógł (ale nie musiał) orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeśli zostanie orzeczony zakaz prowadzenia samochodów na rok i powyżej - musimy jeszcze raz zdawać egzamin na prawo jazdy.  Ale uwaga ! Jeśli zakaz prowadzenia samochodów będzie orzeczony na 12 miesięcy (a nie jeden rok) egzaminu zdawać nie musimy - zostanie nam  po prostu zwrócone prawo jazdy.

Skazanie przez sąd grodzki na karę grzywny za wykroczenie nie jest wpisywane do Krajowego Rejestru Karnego, więc ukarany nadal ma status osoby niekaranej.

 

Kodeks Wykroczeń

Art. 87.

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.


§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,
podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.


Stan nietrzeźwości

Jeżeli

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub
  • zawartość alkoholu w 1 dcm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg

rowerzysta znajduje się w tzw. stanie nietrzeźwości, popełnia przestępstwo i podlega pod Artykuł 178A Kodeksu Karnego. Grozi mu proces sądowy, grzywna i kara więzienia do jednego roku. Przy wymierzaniu kary sąd będzie się kierował okolicznościami sprawy, to znaczy, na przykład stopniem nietrzeźwości, czy zagrożenia. Sąd może także zdecydować podaniu wyroku do publicznej wiadomości.

Do roku 2011 przepisy nakazywały obligatoryjnie orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10 (§ 2 art. 42 Kodeksu Karnego).

Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 maja 2009 roku zmieniły się przepisy Kodeksu Karnego nakazujące nietrzeźwemu rowerzyście obligatoryjne zakazywanie prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Nowe brzmienie § 2 w art. 42 Kodeksu Karnego weszło w życie w dniu 25.02.2011 r. (Dz. U.z 2011 r. Nr 17, poz.78).

Obecnie zgodnie z nowym brzmieniem § 2 w art. 42 KK sąd może, ale nie musi zabierać  prawa jazdy rowerzyście, który został zatrzymany podczas jazdy rowerem w stanie nietrzeźwości.

UWAGA! Nieaktualny przepis

Kodeks Karny

(nowelizacja z dnia 14 kwietnia 2000)

Artykuł 178A

 

Par 1. Kto , znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności do lat dwóch.

Par 2. Kto znajdując się wstanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi po drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w par. 1 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do jednego roku.

Art. 42.

§ 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

§ 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177..

Do lutego 2011 roku paragraf 2 artykułu 42 miał brzmienie:

§ 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

Brak komentarzy!