Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
Jesteś tutaj > Strona główna > Miasto > Kraków > Polityka rowerowa > Polityka rowerowa Krakowa

Polityka rowerowa Krakowa

Uważa się że to właśnie w Krakowie rozpoczęła się rowerowa rewolucja w Polsce w latach 90. Tutaj były organizowane pierwsze rowerowe demonstracje, i tutaj narodziła się inicjatywa "Miasta dla Rowerów". Miasto to jako pierwsze w Polsce wprowadziło (w 1993 roku) zapisy dotyczące ruchu rowerowego do swojej Polityki Transportowej. W jej ramach zapisano budowę 355 km tras rowerowych.

Niestety obecnie wiele z tych zapisów nie jest realizowane i rowerzyści znowu muszą walczyć o swoje miejsce na transportowej mapie miasta.


Od 2004 roku Polityka Rowerowa Krakowa składa się z

 • Polityki transportowej miasta Krakowa z 1993 roku
 • Zapisów Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa
 • Studium Sieci Tras Rowerowych sporządzonego w 2003 roku na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez inż. Jerzego Reisera, wraz ze studium wykonalności dla pierwszego etapu, autorstwa inż. Krzysztofa Migdała i koreferatem dla obu opracowań autorstwa Marcina Hyły.
 • Audytów rowerowych - oceny wszystkich inwestycji i remontów prowadzonych przez urząd miasta i inne jednostki pod kątem ich zgodności z polityką rowerową miasta
 • "Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa" wdrożonych Zarządzeniem Nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z 26 listopada 2004
 • Zespołu zadaniowego ds. polityki rowerowej w Krakowie

Zespół Zadaniowy ds. polityki rowerowej w Krakowie

W lipcu 2011 roku wyszło zarządzenie nr 1522/2011 Prezydenta Miasta Krakowa "w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. polityki rowerowej w Mieście Krakowie".

Zadaniem zespołu jest czuwanie nad realizacją polityki rowerowej, a w szczególności:

 • pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje rowerowe (także szukanie źródeł zewnętrznych)
 • monitoring stosowania ?Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej
  Miasta Krakowa"
 • współpraca z gminami ościennymi, Urzędem Marszałkowskim oraz zagranicą

W zespole znajdują się przedstawiciele:

 • Urzędu Miasta,
 • Agencji Rozwoju Miasta S.A.,
 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
 • Policji,
 • Stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów,
 • Stowarzyszenia "Federacja Zielonych ? Grupa Krakowska",
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK) Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział w Krakowie,

Zespół ds. audytów rowerowych w Krakowie

W lipcu 2011 roku wyszło zarządzenie nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa "w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie".  Zgodnie z nim do zadań zespołu należy między innymi opiniowanie działań na rzecz tworzenia systemu rowerowego w Krakowie  ? monitoring uwzględniania w procedurach tworzenia Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego wytycznych "Studium systemu podstawowych tras rowerowych w Krakowie".

Audyty są publikowane na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ».

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się
Brak komentarzy!