Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Miasto > Kraków > Polityka rowerowa > Polityka rowerowa Krakowa

Polityka rowerowa Krakowa

Uważa się że to właśnie w Krakowie rozpoczęła się rowerowa rewolucja w Polsce w latach 90. Tutaj były organizowane pierwsze rowerowe demonstracje, i tutaj narodziła się inicjatywa "Miasta dla Rowerów". Miasto to jako pierwsze w Polsce wprowadziło (w 1993 roku) zapisy dotyczące ruchu rowerowego do swojej Polityki Transportowej. W jej ramach zapisano budowę 355 km tras rowerowych.

Niestety obecnie wiele z tych zapisów nie jest realizowane i rowerzyści znowu muszą walczyć o swoje miejsce na transportowej mapie miasta.


Od 2004 roku Polityka Rowerowa Krakowa składa się z

 • Polityki transportowej miasta Krakowa z 1993 roku
 • Zapisów Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa
 • Studium Sieci Tras Rowerowych sporządzonego w 2003 roku na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez inż. Jerzego Reisera, wraz ze studium wykonalności dla pierwszego etapu, autorstwa inż. Krzysztofa Migdała i koreferatem dla obu opracowań autorstwa Marcina Hyły.
 • Audytów rowerowych - oceny wszystkich inwestycji i remontów prowadzonych przez urząd miasta i inne jednostki pod kątem ich zgodności z polityką rowerową miasta
 • "Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa" wdrożonych Zarządzeniem Nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z 26 listopada 2004
 • Zespołu zadaniowego ds. polityki rowerowej w Krakowie

Zespół Zadaniowy ds. polityki rowerowej w Krakowie

W lipcu 2011 roku wyszło zarządzenie nr 1522/2011 Prezydenta Miasta Krakowa "w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. polityki rowerowej w Mieście Krakowie".

Zadaniem zespołu jest czuwanie nad realizacją polityki rowerowej, a w szczególności:

 • pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje rowerowe (także szukanie źródeł zewnętrznych)
 • monitoring stosowania ?Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej
  Miasta Krakowa"
 • współpraca z gminami ościennymi, Urzędem Marszałkowskim oraz zagranicą

W zespole znajdują się przedstawiciele:

 • Urzędu Miasta,
 • Agencji Rozwoju Miasta S.A.,
 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
 • Policji,
 • Stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów,
 • Stowarzyszenia "Federacja Zielonych ? Grupa Krakowska",
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK) Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział w Krakowie,

Zespół ds. audytów rowerowych w Krakowie

W lipcu 2011 roku wyszło zarządzenie nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa "w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie".  Zgodnie z nim do zadań zespołu należy między innymi opiniowanie działań na rzecz tworzenia systemu rowerowego w Krakowie  ? monitoring uwzględniania w procedurach tworzenia Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego wytycznych "Studium systemu podstawowych tras rowerowych w Krakowie".

Audyty są publikowane na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ».

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

2020-03-18 00:51 anonim |
<a href=https://brouns-x.ru/x/><img src="https://brouns-x.ru/xxx/xxx.gif"></a>


<a href=https://brouns-x.ru/xxx/>WATCHING BEST AND LIVE XXX MOVIES -></a>

-

п»їPorno Watching Sexcams Best XXX Webcam Adult shows Sexcams XXX shows Live Webcam Movies XXX Cams Movies Adult Chat XXX Erotica Worlds shows Erotica XXX Live Worlds Erotica Home XXX Live Home Porno Erotica XXX