Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Miasto > Łódź > Oficer rowerowy w Łodzi

Oficer rowerowy w Łodzi

We wrześniu 2012 roku oficerem rowerowym w Łodzi został Bartosz Zimny. Do tej pory dał się on poznać jako przeciwnik zaśmiecania przestrzeni publicznej reklamami i profilu „Łódź bez reklam” na Facebooku.

Przy okazji wyboru nowego oficera został poszerzony zakres obowiązków na tym stanowisku. Od tera ma on dbać o zrównoważenie transportu samochodowego, pieszego i rowerowego na łódzkich drogach.

Historia powstania stanowiska oficera rowerowego w Łodzi

W kwietniu 2013 r. miasto ogłosiło nabór na to stanowisko. Zgłosiło się 17 osób. Rekomendację otrzymał Adam Ochmański, dotychczasowy współpracownik pełnomocnika prezydenta ds. polityki rowerowej,


Historia powstania stanowiska oficera rowerowego w Łodzi:

 1. Na początku 2011 roku prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podpisała Kartę Brukselską i zapowiedziała powołanie do życia pełnomocnika do spraw polityki rowerowej. Stało się to dzięki staraniom łódzkiego środowiska rowerzystów skupionych wokół "Rowerowej Łodzi"
 2. W lutym 2011 roku miasto ogłosiło nabór na stanowiska oficera
  • Zakres zadań oficera rowerowego:
   • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji celów Karty Brukselskiej, w tym projektu Strategii Polityki Rowerowej Miasta,
   • Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Karty Brukselskiej,
   • Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów inwestycji drogowych zawierających aspekty rowerowe w zakresie realizacji celów Karty Brukselskiej,
   • Reprezentowanie Prezydenta Miasta Lodzi w zakresie polityki rowerowej Miasta,
   • Prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych w celu propagowania polityki rowerowej Miasta,
   • Inicjowanie akcji i przedsięwzięć, w których celem jest propagowanie założeń Karty Brukselskiej
 3. Na ogłoszenie zgłosiły sie dwie osoby
 4. Oficerem rowerowym Łodzi został wybrany Witold Kopeć

Łódzkim oficerem od kwietnia 2011 roku do kwietnia 2013 roku był Witold Kopeć - założyciel bloga Lodz Cycle Chic i współorganizator masy krytycznej. Oficer rowerowy jest - między innymi odpowiedzialny za realizację założeń Karty Brukselskiej

Z oficerem można było się kontaktować korzystając ze specjalnego forum dyskusyjne oraz za pośrednictwem portalu facebook

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Polityki Rowerowej należy:

 1. reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie polityki rowerowej;
 2. opracowanie i poddanie konsultacjom projektu "Strategii realizacji celów Karty Brukselskiej", przygotowywanej w celu uchwalenia przez Radę Miejską w Łodzi;
 3. koordynowanie wdrażania uchwalonej ?Strategii realizacji celów Karty Brukselskiej?;
 4. opracowanie innych dokumentów niezbędnych dla realizacji celów Karty Brukselskiej;
 5. inicjowanie akcji i przedsięwzięć, w których celem jest propagowanie założeń Karty Brukselskiej;
 6. koordynacja prac zespołu wdrożeniowego ds. realizacji celów Karty Brukselskiej, zwoływanie jego posiedzeń, nie rzadziej niż raz na kwartał;
 7. prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych w celu propagowania polityki rowerowej Miasta;
 8. współpraca z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi środowisko użytkowników rowerów;
 9. nadzór nad stosowaniem ?Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi? oraz innych przepisów prawa w zakresie planowania, projektowania, wykonania i utrzymania infrastruktury rowerowej poprzez:
  1) opiniowanie projektów inwestycji drogowych zawierających aspekty rowerowe na etapie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  2) zatwierdzanie projektów inwestycji drogowych zawierających aspekty rowerowe na etapie przyjmowania projektu;
  3) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  4) udział w przyjmowaniu i zatwierdzaniu zrealizowanych inwestycji i remontów infrastruktury rowerowej;
 10. przygotowywanie projektów raportów z całościowymi wnioskami dotyczącymi stanu infrastruktury rowerowej miasta i ewentualnych koniecznych zmian polityki rowerowej, w tym koncepcji układu głównych tras rowerowych, korekty ich przebiegu oraz zmian ?Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymywania dróg rowerowych w Łodzi?;
 11. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie polityki rowerowej.
KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

2016-06-06 10:56 anonim | Dlaczego na Retkini nie mastacji rowerowych
Dlaczego na Rekini -Polesiu nie ma stacji rowerowych? Kie dy to się zmieni?
2018-07-05 16:24 anonim | oficer rowerowy
Witam proszę o wykoszenie zwisających gałęzi na ścieżce wzdłuż ul Spornej - biją po twarzy - zresztą podobnie jest obok wiaduktu na Kopcińskiego Tuwima - brak miejsca i dużo krzaków - pozdrawiam Lewandowski