Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Miasto > Warszawa > Oficer rowerowy > Oficer rowerowy w Warszawie

Oficer rowerowy w Warszawie

W listopadzie 2012 roku Prezydent Warszawy powołał pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, zwanego potocznie Oficerem Rowerowym. Stanowisko to objął Łukasz Puchalski, który do tej pory wdrażał system wypożyczalni rowerowych - Veturilo w Warszawie. Warszawski oficer rowerowy jest pracownikiem Zarządu Transportu Miejskiego.

Do zadań Pełnomocnika należy rozwój systemu komunikacji rowerowej w Mieście Stołecznym Warszawa, a w szczególności:

 1. podejmowanie, konsultowanie i monitorowanie działań mających na celu rozwój komunikacji rowerowej;
 2. zgłaszanie uwag i propozycji do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących tras rowerowych;
 3. przedstawianie opinii i uwag do prac związanych z opracowywaniem rozwoju sieci tras rowerowych oraz zasad budowy infrastruktury rowerowej;
 4. współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy i miejskimi jednostkami organizacyjnymi  w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej;
 5. przygotowywanie materiałów dotyczących komunikacji rowerowej dla potrzeb Prezydenta m.st. Warszawy, mediów i strony internetowej Miasta;
 6. reprezentowanie Prezydenta m.st. Warszawy na spotkaniach i konferencjach dotyczących zagadnień transportu rowerowego.

Koordynacją działań w zakresie funkcjonowania i rozwoju systemu transportu rowerowego w Warszawie zajmuje się także Biuro Drogownictwa i Komunikacji (BDiK), Wydział Stałej Organizacji Ruchu, Sekcja Ruchu Rowerowego i Pieszego. W sekcji pracują dwie osoby.

Działania sekcji dotyczą:

 • współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta
 • oraz innymi podmiotami w zakresie rozwoju sieci dróg rowerowych;
 • inicjowania i wykonywania opracowań studialnych oraz koncepcyjnych dotyczących
 • komunikacji pieszej i ruchu rowerowego;
 • analizy potrzeb i możliwości budowy dróg rowerowych na terenie Warszawy;
 • ustalania standardów i wymagań budowy oraz eksploatacji dróg rowerowych oraz ciągów
 • pieszych;
 • prowadzenia działalności informacyjno-promocyjnej oraz organizowania konferencji
 • spotkań i dyskusji.

Kontakt z Sekcją Ruchu Rowerowego i Pieszego:

Biuro Drogownictwa i Komunikacji
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Solec 48, 00-382 Warszawa, tel. : 22 4430654, 22 4430641
www.um.warszawa.pl

Teoretycznie działania związane z rozwojem ruchu rowerowego wspomaga także Doradca Prezydenta m.st. Warszawy ds. Społecznych.

Historia powstania oficera rowerowego w Warszawie

Sekcja Transportu Rowerowego

W październiku 2006 roku zarządzeniem Prezydenta Warszawy powołano Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego. Został nim Stanisław Plewako. Potocznie uważa się, że było to pierwsze w Polsce stanowisko Oficera Rowerowego w Urzędzie Miejskim.

W styczniu 2008 zmieniono formę organizacyjną - stanowisko Pełnomocnika zastąpiono Wydziałem Transportu Rowerowego w Biurze Drogownictwa i Komunikacji. W 2008 roku pracują tam dwie osoby.

W 2009 roku Wydział przekształcono w Sekcję Transportu Rowerowego.

W kwietniu 2012 Sekcja Transportu Rowerowego została zamieniona na Sekcję Ruchu Rowerowego i Pieszego i przeniesiona do pionu Inżyniera Ruchu. Nadal pracują tam dwie osoby, jedna, z Wydziału Analiz Programowych - współpracuje.

Oficer rowerowy w Warszawie

14 listopada 2012 roku Prezydent Warszawy zarządzeniem nr 3528/2012 z 14-11-2012 powołał stanowisko oficera rowerowego. Oficjalnie stanowisko zostało nazwane "Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej". Stanowisko to objął Łukasz Puchalski, który do tej pory wdrażał system wypożyczalni rowerowych - Veturilo w Warszawie.

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

2014-12-13 10:29 anonim | kontakt
Tak dużo o rowerach i Oficerze a brak adresu mailowego dla komunikacji z kompetentnymi w spawach "rowerowych".
Nr telefonu do ZTM nie załatwia sprawy.

Krzysztof