Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Miasto > Gdańsk > Polityka rowerowa > Polityka rowerowa Gdańska

Polityka rowerowa Gdańska

Podstawowym dokumentem pełniącym rolę polityki rowerowej Gdańska jest System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR). Do tego dochodzi kilka dokumentów określających np standardy techniczne.

Dokumenty określające politykę rowerową Gdańska:

 • Polityka rowerowa miastaSystem Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR) – dokument przyjęty do realizacji uchwałą nr XXIII/450/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Strategii realizacji systemu tras rowerowych (SR STeR) w mieście Gdańsku.
 • Polityka transportowa miasta - program operacyjny „Mobilny Gdańsk” Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2015, przyjęty uchwałą nr XXV/516/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany programu rozwoju gminy Gdańsk zawartego w dokumencie „Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015”.  (określono w nim priorytet dla ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej, wskazano na konieczność odejścia od kosztownych inwestycji drogowych na rzecz zmian organizacji ruchu i nawyków komunikacyjnych),
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - uwzględniające obowiązek tworzenia infrastruktury rowerowej. Obecne zapisy będą weryfikowane odnośnie ich zgodności ze STeR.
 • Zarządzenie nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnętrznych, będących w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz wprowadzenia wskaźników i wytycznych dla parkingów rowerowych - dokument określa zasady organizacji ruchu rowerowego, standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej oraz wskaźniki i wytyczne dla parkingów rowerowych:

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013

Polityka rowerowa Gdańska - ścieżki i drogu 2007-2013Trzy miasta aglomeracji trójmiejskiej - Gdańsk, Sopot oraz Gdynia prowadzą dodatkowe działania dotyczące rozwoju infrastruktury rowerowej. Są one prowadzone zgodnie z przyjętym w 2007 roku dokumentem "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013" (Uchwała nr LV/1864/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 września 2006 roku w sprawie przyjęcia programu rozwoju komunikacji rowerowej....)

Projekt początkowo zakładał budowę 85 km nowych dróg rowerowych oraz modernizację 11 km istniejących. Umowę na dofinansowanie podpisano dopiero we wrześniu 2010 roku, w jej ramach ma być zrealizowanych:

 •  34,64 km dróg rowerowych w Trójmieście, w tym:
  • 22,84 km w Gdańsku – (Oliwa – Przymorze - Zaspa 6,67 km, Wrzeszcz-Morena 7,5 km, Gdańsk Śródmieście i Suchanino 3,63 km, Brzeźno-Nowy Port 2,5 km, Stogi -Sobieszewo 2,54 km),
  • 7,88 km w Gdyni (Gdynia Wschód 1,0 km, Gdynia Północ 6,88 km),
  • 3,92 km w Sopocie (Górny Sopot 1,15 km, Sopot Centrum 1,5 km, Sopot Południe 1,27 km).
 • 14 parkingów Bike&ride, w tym
  • 9 w Gdańsku
  • 4 w Gdyni
  • 1 w Sopocie
 • 12 parkingów rowerowych , w tym
  • 6 w Gdańsku
  • 4 w Gdyni
  • 2 w Sopocie

Program "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działania 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2000 r. - GEF - czyli 1 mln dolarów na drogi rowerowe w Gdańsku

W 2000 roku wielkim sukcesem Gdańska było pozyskanie 1 mln dolarów na projekt budowy infrastruktury rowerowej w ramach GEF - Global Environment Facility (Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska - program ograniczenia emisji CO2 w sektorze transportu). Miasto dołożyło drugie tyle.

Projekt był realizowany przez Urząd Miejski w Gdańsku przy współpracy z :

 • Polskim Klubem Ekologicznym
 • Obywatelską Ligą Ekologiczną
 • United Nations Development Program (UNDP)
 • Ministerstwem Środowiska

W ramach tego projektu miało powstać 30 km dróg rowerowych oraz 70 km ulic uspokojonego ruchu. Projekt zrealizowano w latach 2001 - 2005 i w jego ramach stworzono tylko 15 km dróg rowerowych a programu stref uspokojonych 

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

Brak komentarzy!