Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Miasto > Gdańsk > Oficer rowerowy > Oficer rowerowy w Gdańsku

Oficer rowerowy w Gdańsku

Obecnie oficerem rowerowym w Gdańsku jest Remigiusz Kitliński. Swoją funkcję sprawuje od maja 2009 roku. Remigiusz jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku pracuje od 2001 roku.

Zakres obowiązków oficera rowerowego w Gdańsku:

  • inicjowanie, konsultowanie, zlecanie i monitorowanie działań mających na celu rozwój komunikacji rowerowej, w tym działań na rzecz likwidacji prawnych i architektonicznych barier rozwoju komunikacji rowerowej,
  • koordynacja współpracy ze wszystkimi merytorycznymi wydziałami ijednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie realizacji ?Projektu Komunikacji Rowerowej w latach 2007 - 2013",
  • podejmowanie działań zmierzających do wspólnej z sąsiednimi gminami realizacji projektu p.n. ?Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013",
  • kierowanie pracą Zespołu Konsultacyjno-Doradczo-Inicjującego ds.Rozwoju Komunikacji Rowerowej,
  • bieżące współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej,
  • przygotowywanie materiałów dotyczących rozwoju komunikacji rowerowej dla potrzeb Prezydenta Miasta Gdańska , mediów i strony internetowej Miasta.

Kontakt z oficerem:

e-mail: rowery@gdansk.gda.pl  
tel.: 58 526 80 81

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

Brak komentarzy!