Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Porady > Ubezpieczenie roweru i rowerzysty > Ergo Hestia > Ubezpieczenie roweru i rowerzysty - Ergo Hestia

Ubezpieczenie roweru i rowerzysty - Ergo Hestia

Spis treści:

Ergo Hestia nie posiada w ofercie specjalnego pakietu dla rowerzystów. Jednakże rowerzyści mogą ubezpieczyć się w ramach innych opcji i pakietów.

Ubezpieczenie mienia ruchomego

Rower może zostać ubezpieczony w ramach ruchomości domowych - jako sprzęt sportowy. Może się on znajdować w mieszkaniu, domu jednorodzinnym lub pomieszczeniach i budynkach gospodarczych (np. garaż, piwnica). Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych, czyli pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, gradu, zErgo Hestiaalania wskutek spływu wód po zboczach, osunięcia i zapadnięcia się ziemi, lawiny, naporu śniegu, dymu i sadzy, upadku drzewa i uderzenia pojazdu, a także powodzi (za dodatkową opłatą). Istnieje również możliwość dokupienia ochrony od kradzieży z włamaniem i rozboju.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Firma oferuje typowe ubezpieczenie NNW. Uprawianie kolarstwa zostało zakwalifikowane do II klasy ryzyka.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Firma oferuje typowe ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym. Ubezpieczenie oferowane jest w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Rekreacyjna jazda na rowerze wchodzi w zakres podstawowy, a rozszerzony obejmuje dodatkowo szkody wyrządzone podczas uprawiania kolarstwa w ramach zorganizowanych sekcji lub klubów sportowych.

§ 4

W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:
1)
za czynności życia prywatnego uważa się w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych (z zastrzeżeniem postanowień § 10 pkt 3) oraz pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem sportu i użytkowaniem broni (z zastrzeżeniem postanowień § 10 pkt 4) i 5),

Więcej informacji na stronach Hestii »

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

Brak komentarzy!