Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Porady > Ubezpieczenie roweru i rowerzysty > Ubezpieczenie roweru i rowerzysty - Warta s.a.

Ubezpieczenie roweru i rowerzysty - Warta s.a.

Ubezpieczenie RoweruWarta nie posiada w ofercie specjalnego pakietu dla rowerzystów. Jednakże rowerzyści mogą ubezpieczyć się w ramach innych opcji i pakietów.

Ubezpieczenie od kradzieży (Casco)

Rower może być objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach oferowanych przez Wartę ubezpieczeń mieszkaniowych - Warta Dom+  lub Warta Dom Komfort+. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia rower zaliczony jest do grupy ruchomości domowych (może znajdować się w mieszkaniu, piwnicy, pomieszczeniach przynależnych, garażu).

W ramach Warta Dom - w zależności od wybranego wariantu - rower może być objęty ochroną przed skutkami zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku bądź dewastacji. Ochrona obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie na skutek jednego lub wielu powyższych zdarzeń. W przypadku roweru należy jednak mieć na uwadze, że jest on najczęściej przechowywany w garażu, piwnicy lub innym pomieszczeniu gospodarczym (określanym w OWU jako pomieszczenie przynależne). W przypadku polisy Warta Dom+ odpowiedzialność za ruchomości domowe trzymane w pomieszczeniu przynależnym ograniczona jest do 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych w mieszkaniu. Natomiast zgodnie z polisą Warta Dom Komfort+ dla grupy ruchomości domowych (np. rowerów) przechowywanych w pomieszczeniach przynależnych i garażu możliwe jest określenie odrębnej sumy ubezpieczenia i ona stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty (bez ograniczeń).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Warta ma w ofercie ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym. Katalog przykładowych szkód jest obszerny i dotyczy m.in.: odpowiedzialności za szkody, które mogą wyrządzić osoby podczas jazdy na rowerze, a ponadto za szkody powstałe w związku z uprawianiem sportu.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie "NNW - Warta Pomoc W Wypadku" oferowane jest w dwóch wariantach: podstawowym i dodatkowym. Oba obejmują w różnym stopniu typowe przypadki NNW, czyli trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć poszkodowanego. Z ciekawostek można wymienić zwrot kosztów operacji plastycznych oraz pomoc finansową w pewnych warunkach w opcji dodatkowej ubezpieczenia.

Więcej informacji na stronach Warty »

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

2014-09-17 13:23 anonim | ubezpiezenie rowerzysty
Jak ubezpieczyć dwoje starszych ludzi jeżdżących na rowerze codziennie. ?
2016-05-16 17:06 anonim | oc rowerzysty
jaki jest koszt najtaiszego ubezpieczenia oc na rower na cały rok.